Tag- og facadeeksperter dokumenterer løbende arbejdet

Af Susanne

Falk Tag & Facade bruger en drone til at filme renoveringen af tage og facader, så man sammen med ugentlige statusbreve får en unik mulighed for løbende at følge med i byggeriet på ens ejendom. 

Et flot tag og en smuk facade er en enhver ejendoms ansigt udadtil og en investering, der kan højne ejendommens værdi. På Østerbro er der rigtig mange fine, ældre ejendomme, som er værd at bevare for eftertiden. Men både tag og facade bliver slidt med tiden på grund af skiftende vind og vejr, og hvis man ikke får renoveret facaden eller skiftet taget, kan det udover det æstetiske aspekt, give problemer i forhold til fugtskader, råd m.v. Derfor bør man altid være opmærksom på ejendommens udvendige stand og skride til handling, hvis det er nødvendigt.  

Fokus på helhed og detaljer

Det 30 år gamle familieforetagende, Falk Tag & Facade er hovedentreprenør med stor viden og erfaring inden for udvendig byggerenovering med fokus på både helheden og de små detaljer. Det gælder lige fra arkitektur, valg af materialer, isolering og energibesparende tiltag. De har styr på bygge-processen fra A til Z og giver god orientering undervejs med blandt andet fotodokumentation med statusbreve til kunderne hver fredag ud fra dronefotos af huset samt eventuel en liste over ekstraarbejde. Så kan man løbende følge med i, hvordan arbejdet skrider frem, og hvordan forandringerne tager form. Dronen muliggør, at der kan tages flotte før og efter billeder, og at kvalitetssikringen er helt i top. 

Efter endt arbejde modtager bygherren en cd-rom med optagelserne, så man helt konkret kan se de flotte billeder af huset før og efter renoverin-gen. Adm. direktør Jan Falk Schollert er uddannet dronepilot, og Falk Tag & Facade har det nødvendige dronecertifikat for at kunne flyve over boligområder. 

Klassisk ejendom på Strandvejen renoveret

Strandvejen 136 i Hellerup tæt på Østerbro er et fremragende eksempel på Falk Tag & Facades fine renoveringsarbejde. Tegltaget på den flotte og klassiske ejendom fra 1913 var slidt og utæt, og en udskiftning var helt nødvendig. Der blev derfor opført et fast undertag med brandimpræg-
nerede brædder og pap, nye røde falstagsten til gårdsiden og sortglaserede til gadesiden. Alle indre afdækninger blev udskiftet til en flot falset zink. ”Noget af det vigtigste ved en så stor renovering er kommunikationen mellem rådgiver, entreprenør og bygherre, og netop derfor udsender Falk Tag & facade de førnævnte statusbreve fast hver fredag. Statusbrevene indeholder i billeder og tekst, hvad der sker i forhold til opgaven, og hvad næste step er. I det konkrete eksempel på Strandvejen 136 blev vi faktisk færdige én måned før tid, og vi har taget før og efter billeder med vores drone, som vi kan fremvise som dokumentation,” fortæller direktør Jan Falk Schollert.    

Erfarne medarbejdere

Falk Tag & Facade beskæftiger sig ud over tagrenovering med renovering af naturskifer og tegl, facaderenovering og nye vinduer og døre samt forskellige zink- og kobberopgaver. Som kunde har man en fast kontaktperson hos Falk Tag & Facade, der er med i Dansk Håndværks Garantiordning. De har mange erfarne medarbejdere, herunder flere med 30 års erfaring inden for arbejdet med alle slags ejendomme. 

Læs mere om mulighederne på www.falktag.dk   


Falk Tag & Facade Aps · Navervej 30 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 75 59 70 info@falk-tag.dk · www.falktag.dk

Related Articles