Et ægte internationalt partnerskab 

Af Susanne

Den 1. juni gik revisionsfirmaet Mazars, der i Danmark har kontor på Midtermolen ved Langelinie, i et globalt netværk med det amerikanske revisionsfirma Forvis under navnet Forvis Mazars. Her vil de fokusere på det internationale udsyn, den bæredygtige strategi og alle de muligheder, som følger med i arbejdet med kunder og medarbejdere på tværs af kloden.

Forvis og Mazars har samarbejdet i mere end 20 år, og nu har de altså taget skridtet fuldt ud og brander sig under ét navn. Mazars, der er repræsenteret i mere end 100 lande verden over, kan bruge Forvis’ store erfaring på det amerikanske marked, mens Forvis bl.a. kan bruge netværkssamarbejdet til at lære om den integrerede kultur i Mazars, fortæller Pia Lillebæk, Managing Partner hos Forvis Mazars i Danmark: ”Forvis har altid ligget højt på servicescores og går meget op i høj kvalitet. Det er et godt match, hvor vi kan lære af hinanden. Vores kunder får en mulighed for at blive betjent på højeste niveau, mens vores medarbejdere lærer mere om, hvad forskellige kulturer og mangfoldighed betyder for et godt resultat,” siger hun. 

En global virksomhed

Forvis Mazars Group (tidl. Mazars) hører ofte fra andre med kendskab til deres organisation, at de er en ægte international virksomhed. Årsagen er bl.a., at de tager afsæt i én fælles defineret langsigtet strategi, samt deles om kunder, arbejdsopgaver og det økonomiske resultat på tværs af de forskellige kontorer verden over. ”Samarbejde på tværs af landegrænser er en vigtig del af vores kultur. Vi udlåner medarbejdere til hinandens kontorer, vi refererer kunder, hvor det er relevant, og vi arbejder på et internationalt niveau, der med et personligt afsæt kan meget mere, end hvad andre virksomheder inden for samme branche kan,” siger Pia Lillebæk og fortsætter: ”Det specielle ved Forvis Mazars Group er, at det over hele verden er et partnerskab, der bygger på de samme værdier og principper for vores arbejde og med respekt for de enkelte kulturer. Vi har ikke dine og mine kunder. Vi har kun Forvis Mazars kunder.”

Forvis Mazars med lokalt fra starten

”Når vi får en international henvendelse om at servicere en kunde i flere lande, er vi med lige fra tilbudsfasen. Vi har møder lokalt, og vi opstiller, hvorvidt der er nogle særlige danske regler eller andet, vi skal bidrage med. Vi er med til at fastsætte de rigtige kompetencer, sammensætte det rigtige team, og så har vi indflydelse på honoraret. Alle lande er med i processen om at vinde en ny kunde og støtter dermed det koordinerende land, hvorfra kunden har sit hjemsted. Det er ret unikt, og det glemmer vi somme tider. Den slags internationale kunder udgør cirka 35-40% af vores omsætning. For tiden giver vi tilbud hver uge, og vi vinder en væsentlig del, så vi er i stor vækst. Det skyldes, at virksomhederne gerne vil have et revisionsfirma, de kan stole på, som kender hinanden på tværs af lande og afdelinger, og som svarer i tide. En kunde kan for eksempel ringe til mig, hvis de skal have fat i en medarbejder i Sverige. Vi er ét team i hele verden,” understreger Pia Lillebæk.  

Forvis Mazars Group er ét integreret partnerskab, så alle internationale partnere har et ejerskab af det fælles selskab, hvor de har deres brand, servicefunktioner, og hvor de definerer deres strategi. Der har de deres direktion og bestyrelse, som de vælger på en generalforsamling. ”Inden generalforsamlingen mødes vi og evaluerer bl.a. vores fireårige strategiplan. Det medfører, at vi har indflydelse på det, vi laver globalt set. Vi fremlægger ét konsolideret regnskab. Det har vi gjort de seneste 20 år, og det er i sig selv unikt. Det regnskab bliver revideret af to uafhængige revisionsfirmaer for at sikre kvaliteten. Vi vil gerne være gennemsigtige og tror på, at to-revisorsystemet styrker kvalitet og uafhængighed,” fortæller Pia Lillebæk.  

Medarbejdere bakker op om bæredygtighed

Forvis Mazars har bæredygtighed på den strategiske dagsorden på flere niveauer. Når de rådgiver deres kunder inden for bæredygtighed, er det vigtigt for dem at fremstå troværdige, og her bliver udtrykket ‘at tage sin egen medicin’ helt centralt. De har for eksempel udarbejdet en bæredygtighedsrapport og har sammen med de andre kontorer tiltrådt en net zero aftale som betyder, at de skal nå i mål med at reducere deres CO2-aftryk til nul forhåbentlig allerede i 2045 og i hvert fald inden 2050, som Amanda Stahlhut Hjorth, der arbejder med Forvis Mazars’ bæredygtighedsstrategi i Danmark, forklarer. Hun fortsætter: “Det kræver en masse rapportering og et stort medarbejderengagement. Bæredygtighed er vigtigt for os, og det er noget, vi gerne vil slutte op om i forhold til ressourcer og engagement. Skal vi nå vores bæredygtighedsmål, er det afgørende, at vores medarbejdere bakker op om indsatsen. Ellers når vi aldrig målene,” siger hun. 

Her er ledelse også en vigtig del af processen. Den skal være inkluderende, lyttende, agil og have det langsigtede perspektiv. “Det handler ikke om bare at tjene penge her og nu, men også om hvor vi er på vej hen, og hvordan kan vi bidrage til en meningsfuld verden,” indskyder Pia Lillebæk.

Indfører 4-dages arbejdsuge til efteråret

“Miljøet er en vigtig sag hos Forvis Mazars, men det er væsentligt at have blik for bæredygtighed hele vejen rundt”, understreger Amanda Stahlhut Hjorth. Hun fortsætter: “Derfor er det også afgørende at kigge på medarbejderne og deres trivsel, for det er jo den vigtigste ressource for en virksomhed som Forvis Mazars i den sidste ende. Det handler rigtig meget om work-life balance,” siger hun. I et tidligere interview med Pia Lillebæk her i magasinet i 2022 håbede hun, at en 4-dages arbejdsuge ville blive indført hos Mazars i Danmark, inden hun går på pension, og den 4-dages arbejdsuge bliver faktisk en realitet den 1. september! 

Pia Lillebæk, der grinende fortæller, at hun ikke lige  nu har nogle planer om at gå på pension foreløbig, er meget tilfreds med, at den 4-dages arbejdsuge indføres til efteråret. “Det bliver en 32 timers arbejdsuge med fuld løn. Men faktisk har der været flere, der har være bekymret for, om den 4-dages arbejdsuge vil gå ud over det sociale liv herinde. De frygter, at de mere ’uproduktive’ ting som interne kaffemøder og lignende vil blive skåret væk til fordel for det skarpe fokus på eksterne kunder. Derfor har vi skabt et trygt forum omkring disse forhold, så der stadig er plads til f.eks. de interne møder. Samtidig har vi indført en fokustid, hvor man ikke bliver forstyrret af sin mail, telefon eller andet, så man bliver bedre til at koncentrere sig.” 

“Helt praktisk har vi én time om henholdsvis formiddagen og eftermiddagen, hvor vi ikke bliver forstyrret og kan fordybe os. Vi skal hele tiden blive dygtigere til at tage ansvar for vores professionelle opgaver, så vi bliver bedre til at prioritere og kommunikere vores valg, men først og fremmest handler det om at være nærværende – det gælder både arbejdsmæssigt og privat. Så når man er på arbejde, er man på arbejde, og når man har fri, har man fri. Det er enormt vigtigt, at man er god til at prioritere sine opgaver og tage vare på sin tid, både for ens egen skyld, men så bestemt også af hensyn til ens kolleger, kunder og samarbejdspartnere,” understreger Pia Lillebæk.

Forvis Mazars kunder

Med netværket bestående af de to firmaer, placerer Forvis Mazars sig blandt top 10 af revisionsbrands i verden med mere end 40.000 professionelle. “Netværket er opbygget til at yde vores kunder den bedste service, opstille de bedste rammer for vores medarbejdere og fortsat gøre en forskel for vores lokalsamfund”, siger Pia Lillebæk.


Forvis Mazars · Midtermolen 1, 2 tv. · Tlf. 35 26 52 22 · www.forvismazars.com/dk

Related Articles