DroneTjek kan forlængelevetid på tag eller facade 

Af Susanne

Med den viden og teknologi, DroneTjek benytter, når de udfører deres droneinspektion af ejendommens tag eller facade, kan de spare din boligforening for en række uønskede skader på ejendommen og dermed også spare jer en masse penge. 

Vi kan hjælpe med at opdage skaderne, inden de udvikler sig alvorligt, og dermed bliver dyrere. Samtidig kan vi hjælpe med at lægge en plan for, hvordan man som boligforening bedst vedligeholder sin ejendoms tag. Helt grundlæggende handler det om at være på forkant med drift og vedligehold. Vi oplever ofte, at vores kunder ringer, når der er hul i taget, og vandet drypper ind et sted. Da vejret udvikler sig mere og mere voldsomt med for eksempel store regnmængder, er det vigtigt at være på forkant i forhold til at sikre sig bedst muligt. Så vi ønsker, at man ringer til os, inden det begynder at dryppe ind, så man helt kan undgå, at vandet trænger ind,” fortæller Peter Goldschmidt, direktør i DroneTjek, der er specialister i hurtig og præcis inspektion af tag og facader.  

Hjælper mod klimaforandringer 

Det er et faktum, at klimaet i dag udsætter vores bygninger for større udfordringer end tidligere. For en frivillig bestyrelse kan det være en stor opgave at sørge for, at ens ejendom er optimalt sikret mod eksempelvis de stigende regnmængder. Her kan DroneTjek træde til og fjerne en del af de udfordringer, man som en frivillig bestyrelse kan sidde med. ”Når vi leverer vores droneinspektion, kommer vi med det bedste udstyr, der tager nogle skarpe billeder af tag og facade. Ud fra det præcise datamateriale og ud fra vores byggetekniske baggrund, laver vi en rapport, hvor vi gen-
nemgår tag eller facade fuldstændig. Vi kommer med vores forslag til, hvordan man bør gribe det an fremadrettet. Vi kigger naturligvis på, hvilket budget og restriktioner, man opererer med, så man får den bedste løsning ud fra den viden, man har om taget og de ressourcer, der er tilgængelig,” siger Peter Goldschmidt. 

Drone nemmere og billigere i længden

DroneTjek oplever hos mange af deres kunder, at dronen er et betydeligt billigere redskab end for eksempel en lift eller et stillads, der hurtigt kan blive meget omkostningstungt. Men det er ved drift og vedligehold, man virkelig kan spare mange penge, siger DroneTjeks direktør: ”Vi har flere kunder, som har oplevet, at de årlige omkostninger på akutte skader, hvor de er nødt til at ringe efter en håndværker, kan halveres takket være hjælpen fra os. Så man kan hurtigt tjene de penge ind, som det koster at hyre os til at tjekke ens tag. Plus at en drone udfører opgaven langt hurtigere, end hvis man benytter et stillads samtidig med, at det er mere behageligt for beboerne.”  

Forlænge tagets levetid

Der er en del ejendomme, som måske påtænker snart at udskifte taget. Det kan være en virkelig dyr udskrivning, hvor man er nødt til at optage lån m.v. Med DroneTjeks metode sker det ofte, at en boligforening har mulighed for at forlænge tagets levetid og undgå eller udskyde udskiftningen, så man ikke behøver at foretage den store investering. ”Man bør være meget opmærksom på sit tag. Selv når vi kommer ud til nyere bygninger, oplever vi desværre ind i mellem, at det også er fyldt med forskellige skader. Mange tænker måske, at da de fik nyt tag for 10 eller 20 år siden,
så det behøver de ikke koncentrere sig om, men det er
ikke nødvendigvis den realitet, vi møder, når vi tjekker tagene,” påpeger Peter Goldschmidt. Udover at der er noget økonomi i at udskifte x antal tagsten om året, hvis der er noget galt, er der også noget klimavenligt i at undgå at skifte et helt tag, hvis det reelt set ikke er nødvendigt endnu. Det er godt for klimaet, hvis bygningerne holder endnu længere. 

Mere end 2.000 droneoverflyvninger

DroneTjek har 20 års erfaring inden for byggebranchen. De har udført over 2.000 droneoverflyvninger, hvoraf langt de fleste er lavet for forskellige boligforeninger. De er certificeret af Trafikstyrelsen til at flyve, og de bruger kun noget af det bedste udstyr på markedet. DroneTjek er opmærksomme på alle sikkerhedsforanstaltninger i forhold til trafik, men-
nesker og dyr i omgivelserne, når de er ude på en opgave. 

At de producerer digital dokumentation som billeder og rapporter, man kan bruge i sin ejendom, er meget håndgribeligt og ikke noget, man så at sige kan løbe fra. ”Det er bare nemmere at forstå, at der er nogle udfordringer med et tag, hvis man har et billede af for eksempel et hul eller revne et sted. Og så er det nemmere at tage den rette beslutning for en boligforening. DroneTjek er en ny teknologi, der er nemt tilgængelig, og som både er et billigt og bæredygtigt alterna-
tiv til de traditionelle metoder” slutter Peter Goldschmidt. 

Det perfekte produkt

I forbindelse med samarbejdet med DroneTjek udtaler Ida, der er bestyrelsesformand for en boligforening i København, følgende: ’DroneTjek har det perfekte produkt. Som bestyrelsesformand skal jeg ikke bekymre mig om tilstanden på vores tag og facade, da DroneTjek har styr på det. De har allerede sparet os rigtig mange penge, og vi bruger desuden færre penge hvert år på vedligehold og vores tag bliver i stadig bedre stand.

DroneTjek udfører droneinspektioner og laver rapporter til 

● Planlægning af drift og vedligehold af tag og facade

● Dokumentation af skader, fejl og mangler

● 1 og 5-års gennemgang

● Dokumentation af forsikringsskader

● Generel ejendomsinspektion

● Termografisk analyse af isolation og solceller


DroneTjek · Ringager 28 · Brøndby 2605 · Tlf. 70 77 70 30 · www.dronetjek.dk 

Related Articles