Den sikre løsning fra MinAltan

Af Susanne

En altan giver direkte adgang til åben himmel og øger ikke kun daglig trivsel, men også lejlighedens værdi. MinAltan vejleder kommende og eksisterende altanejere med alt lige fra beslutningen om at få en altan til den endeligt kan tages i brug. 

MinAltan blev etableret i 2008 og er i dag Danmarks førende leverandør af altaner og elevatorer til eksisterende etageejendomme. Med mange års erfaring med etableringen af altaner og elevatorer i Storkøbenhavn beskæftiger MinAltan ca. 150 medarbejder midt på Frederiksberg. 

“Vi har vores egne ingeniører, tegnere, projektledere, administration og montører, hvilket betyder, at vi varetager hele processen omkring at få en altan fra start til slut. På denne måde tager vi ansvar for byggeprocessen og sikrer, at vi leverer et produkt på en ordentlig og ansvarlig måde,” siger Esben Købke, salgsdirektør i MinAltan. MinAltan er den sikre løsning og etablerer mange tusinde altaner. Deres værdigrundlag bygger på ordentlighed, høj kvalitet, og professionalisme. En altan er ikke kun en direkte kilde til øget livskvalitet og nydelse, men også en god investering, der øger ejendommens værdi. Det er derfor en del af MinAltans mission at bidrage til et samfundsnyttigt formål ved at skabe kvalitetsløsninger, der giver den enkelte beboer direkte adgang til et uderum i forlængelse af boligen. 

“Vi har fagligheden i orden og har fokus på selv den mindst detalje. Vi går op i at rådgive og informere vores kunder, så de føler sig oplyste og trygge. Det er vigtigt for os at være i tæt dialog med beboerne,” fortæller Esben Købke og tilføjer: “Vi kalder os derfor for den sikre løsning, når det gælder altaner. Én ting er, at vi rent økonomisk har en stærk ejerkreds og kan garantere de kontraktmæssige garantier. En anden sikker ting er, at vi er en stærk og erfaren entreprenør, der med egne ingeniører og dygtige montører altid udfører et ordentligt stykke arbejde. Vi vægter højt at kontrollere vores processer, så vi er sikre på, at alt udføres korrekt,” påpeger MinAltans salgsdirektør. 

Gamle betonaltaner står til udskiftning 

I København er der mange gamle betonaltaner, der er over 70 år gamle. Disse altaner er i risiko for at kollapse
på grund af omfattende rust i specielt bærejernene. I de værste tilfælde kan altanerne være farlige at opholde sig på. “Hvis altanerne er etableret i 1920-1940’erne, er de med stor sandsynlighed nedbrudt af rust og må udskiftes. MinAltan har meget erfaring med at tage de gamle altaner ned, søge om byggetilladelse og sætte nye altaner op med en lang levetid. Det er afgørende for MinAltan, at de nye altaner etableres i stil med bygningens oprindelige arkitektur og æstetik, og at altanerne samtidig efterlever kommunale krav,” pointerer Esben Købke. Nye studier fra Teknologisk Institut fra 2022 antyder, at langt over halvdelen af de undersøgte altaner er i nedstyrtningsfare, og at ca. 15.000 af disse altaner er i København. 

Så hvis man ejer en bolig med en ældre betonaltan, anbefaler instituttet, at man får altanens beskaffenhed efterset af en ekspert. “Når vi udarbejder et tilbud, skal kommunen i de fleste tilfælde godkende projektets udformning. Vi har med flere års erfaring på dette område specialiseret os i at efterkomme både kunders og kommunens krav og behov, og vi oplever derfor succes med at få godkendt byggetilladelser på ganske kort tid. Vores rekord er syv dage,” fortæller Esben Købke. 

Cradle to Cradle certificering 

Bæredygtighed og cirkulær omstilling er en af MinAltans kernemålsætninger. Det fortæller Morten Dinitzen, der er chef for HR, jura, IT og bæredygtighed: “Bæredygtighed er en central del af vores strategi, og vi er derfor stolte over at have opnået en Cradle to Cradle certificering på bronze-niveau. I MinAltan står vi lige nu overfor et paradigmeskift, hvor vi er midt i orkanens øje og ved at implementere de pilotprojekter, som vi indtil nu har haft stor succes med,” uddyber Morten Dinitzen. 

MinAltan arbejder med bæredygtighed på flere parametre: En væsentlig del af deres ambitiøse målsætning indebærer at reducere virksomhedens CO2-aftryk samt at genanvende størstedelen af de overskydende materialer, som er tilovers fra altanprojekterne. “Vores byggepladser genererer ca. 30.000 mursten om måneden svarende til 360.000 mursten om året. Det er derfor afgørende for os, at de gamle mursten ikke bliver smidt ud, men at vi kan dokumentere, at stenene bliver genanvendt i en anden sammenhæng. Så lige nu er vi midt i en transformation,” tilføjer Morten Dinitzen. 

Et andet cirkulært princip, som MinAltan aktuelt arbejder med, er at øge mængden af genbrugstål. På denne måde lykkes MinAltan med at nedbringe altanens klimapåvirkning med 30 %. At arbejde med bæredygtighed er en kompleks størrelse, men hos MinAltan tager de udfordringen op. MinAltan er allerede påbegyndt arbejdet med re-certificeringen af deres altaner, der fortsat skal leve op til Cradle to Cradle standarderne. 

“Vores Cradle to Cradle certificering fungerer som en slags rettesnor, der hjælper os med at målrette vores aktiviteter mod en kontinuerlig forbedring. Cradle to Cradels principper er baseret på en holistisk analyse af vores produkt og forsyningskæde, så certificeringen involverer ikke kun vores eget produkt, men også vores leverandørers produk-tionsmetoder og sociale standarder. På den måde er samarbejde vigtigt for os, og det er motiverende hele tiden at udfordre status quo og lykkes med de projekter og målsætninger, som vi har sat os for,” siger Morten Dinitzen. 

Opfordrer til dialog og samarbejde 

Det er ingen hemmelighed, at arbejdet med bæredygtighed kræver et stærkt samarbejde på tværs af erhvervslivet. Derfor lægger MinAltan vægt på at skabe synergier med samarbejdspartnere, der involverer branchens rådgivere, administratorer og andre aktører, der arbejder med bæredygtighed. Derudover er virksomheden altid på udkig efter nye samarbejdspartnere og opfordrer til at kontakte MinAltan, hvis man, ligesom dem, brænder for en bæredygtig udvikling. “Vi er overbeviste om, at samarbejde er nøglen til at lykkes med den cirkulære omstilling. Derfor er vi i tæt dialog med vores leverandører om sammen at blive bedre til at udnytte den lokale ekspertviden og kompetencer. Dette er desuden i tråd med vores målsætning om at være den førende partner i vores felt med fokus på bæredygtighed,” slutter Morten Dinitzen.


MinAltan · Nordre Fasanvej 39 · 2000 Frederiksberg · info@minaltan.dk · www.minaltan.dk

Related Articles