Mazars hjælper virksomheder med at få indarbejdet større bæredygtighed

Af Susanne

I de seneste år er virksomhedernes bæredygtighed blevet en væsentlig faktor for forretningsplanen og de strategiske mål. At virksomhederne skal implementere en så markant ændring, som helt nye bæredygtighedsmål ofte er, kan være en stor udfordring, som kræver en stor indsats og mange ressourcer. Her kan revisions- og regnskabsvirksomheden Mazars hjælpe med at udvikle en bæredygtighedsramme i virksomhedens DNA. 

Bæredygtige strategier, der tager hensyn til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål, kan, hvis man bruger dem proaktivt, give virksomhederne en lang række fordele. Det kan udmønte sig i færre omkostninger og risici samt øge indtjeningen blandt andet ved at man bruger de globale udfordringer som en forretningsmulighed. Samtidig gør man noget godt for klimaet og for samfundet, hvilket kan være med til at øge tilliden hos interessenter, investorer og samfundet generelt samt være med til at fremtidssikre virksomheden. I takt med at verden lægger større vægt på, hvordan virksomheder opfører sig, er det vigtigt at have en effektiv strategi på plads.

Sammenligning af ikke-finansielle oplysninger 

I forbindelse med udviklingen inden for virksomhedernes bæredygtige ansvar, har EU for nyligt vedtaget Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvis formål er at forpligte store virksomheder og børsnoterede SMV’er – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Det gør det muligt at sammenligne ikke-finansielle oplysninger på tværs af virksomheder og lande. På den måde kan man langt bedre vurdere, hvordan virksomheder skaber langsigtet værdi og bidrager til samfundet. Desuden giver det en betydelig bedre adgang til information på bæredygtighedsområdet. Afhængigt af virksomhedens størrelse vil CSRD blive implementeret i regnskabsåret 2024 (børsnoterede og store virksomheder) og gradvist blive indført for de børsnoterede SMV’er i de efterfølgende år.   

Hjælp til at udvikle bæredygtighedsstrategi 

Mazars i Danmark har for nylig lanceret en række bæredygtighedsydelser, der bl.a. skal hjælpe virksomheder med at udvikle en langsigtet ESG-strategi. ESG (Environmental, Social og Governance) måler bæredygtighed hos virksomheder og organisationer, hvor bæredygtigheden dækker meget bredt og omfatter emner som klimaændringer, menneskerettigheder, forbrugerbeskyttelse, medarbejderforhold og ansvarlig ledelse. 


”Vi kombinerer vores omfattende viden om ESG-forhold med vores ekspertise inden for erhvervslivet for at give den rådgivning og støtte, man har brug for, når man udvikler en effektiv bæredygtighedsstrategi. Vores hjælp er centreret omkring hovedområderne strategi og rådgivning samt sikkerhed og rapportering,” fortæller Iliane González Martín, senior i Mazars i Danmark. At have en effektiv bæredygtighedsstrategi på plads er afgørende for, at man som virksomhed kan skabe langsigtet værdi for sig selv, men også for interessenter og for samfundet, fortæller hun: 


”Vi hjælper virksomheder med at opstille og udvikle en grundig ESG-baseret bæredygtighedsstrategi, hvor vi først vurderer virksomheden samt sætter fokus på de bæredygtighedsemner, virksomheden ønsker at prioritere. Samtidig kigger vi på, hvordan virksomheden bør tilpasse sin forretningsmodel, strategi og organisation for effektivt at håndtere de aktuelle ESG-spørgsmål. Vi foreslår også, hvordan man implementerer de nødvendige ændringer, og hvordan man måler dem, så man kan få dokumenteret, om de har gjort en forskel,” siger Iliane González Martín. 

Net Zero plan

Mazars hjælper også, via en Net Zero plan (at man ikke udleder netto CO2, red.) med at beregne, hvor stort et CO2-aftryk, man ønsker at sætte samt identificerer muligheder for at reducere virksomhedens aftryk. De udvælger også bæredygtighedsrelaterede KPI’er, der skal implementeres, og hjælper med at fastsætte videnskabeligt baserede mål i overensstemmelse med initiativet Science-Based Targets Initiative (SBTi). Hos Mazars kan man også få en vurdering af, om man overholder nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer og standarder samt identifikation af mulige udfordringer i forbindelse med reglerne. 


”Alle disse løsninger, vi taler om, gør, at man får en mere rentabel virksomhed samtidig med, at man bliver mere bæredygtig. Det kan ganske enkelt betale sig at være mere bæredygtig. Næste skridt kan være, at man får certificeret og dokumenteret sin indsats, da det kan være med til at give en fordel i forhold til konkurrenterne. Hvis man kan påvise, hvordan man håndterer implementeringen af større bæredygtighed, giver det mere troværdighed og anerkendelse bredt,” påpeger Iliane González Martín.  

Growing with purpose
Mazars i Danmark bistår virksomheder med at måle, opgøre og rapportere fremskridt inden for bæredygtighed og samfundsansvar. Det sker i henhold til anerkendte internationale standarder som GRI (Global Reporting Initiative), TCFD (Task Force on Climate Related Financial Oplysninger) m.fl. Desuden er de garanter for, at bæredygtighedsdokumentationen er troværdig i forhold ISAE 3000 standarden. ”Vores motto er ’Growing with purpose’, som er et koncept, vi tager med i alt, vi gør, og som vi bruger til at hjælpe vores kunder med at implementere i deres aktiviteter, så de kan bidrage så meget som muligt til en mere bæredygtig udvikling i samfundet,” slutter Iliane González Martín. 


Mazars · Midtermolen 1, 2 tv. · Tlf. 35 26 52 22 · www.mazars.dk

Related Articles