Få mere ud af din formue 

Af Susanne

Fundbricks.com gør det muligt for investorer at udlåne deres formue til attraktive danske ejendomsprojekter til en høj rente og med kort løbetid. Virksomheden er nu også gået ind i vedvarende energi og opsætning af solpaneler, som alle spår har en stor fremtid.

Fundbricks.com er bygget på konceptet crowlending og er et sted, hvor alle kan være med til at investere. Siden Foundingpartner Thomas Rolin lancerede konceptet i 2019, har virksomheden stået bag 31 danske ejendomsudviklings-projekter over hele Danmark og formidlet mere end en kvart milliard kr. Fundbricks.com har tilbagebetalt mere end 110 mill. kr. til investorerne, der har indskudt lige fra 10.000 kr. og op til 18 mill. kr. 

Sikkerheden i projekterne er meget stor, så man kan føle sig tryg i forhold til sin investering, påpeger Thomas Rolin. ”Vi har opbygget en proces som er både transparent og giver sikkerhed for at folks investering bliver brugt korrekt.”

Spændende ejendomsprojekt med høj overdækning

Men hvordan foregår investeringerne i Fundbricks.com? Kort fortalt er investeringsmetoden crowdlending, hvor private investorer kan udlåne kapital til ejendomsprojekter med henblik på at optjene et afkast i form af en fast årlig rentegevinst. Kapitalen udlånes til danske og svenske ejendomsudviklere, som har spændende ejendomsprojekter med høj overdækning, og som har behov for typisk
2. prioritetsfinansiering for at kunne realisere projekterne.

Ejendomsudvikleren får mulighed for, at realisere sine ejendomsprojekter og sikre sig et provenu. Som investor får du en høj rente og kort løbetid. Det er typisk på 9-13% p.a. i op til 6-18 måneder. 

”Vi har hånd i hanke med byggeriet i hele processen og ved, hvad hver en spenderet krone er blevet brugt på. Vi har en række processer undervejs i projekterne, der gør, at vi altid kommer i mål med vores projekter og dermed passer på vores investorer,” siger Thomas Rolin. 

Gået ind i projekter omkring grøn energi

Efter succesen med de forskellige projekter indenfor ejendomsudvikling, er Fundbricks.com gået ind i vedvarende energi, da de gerne vil være med til at gøre verden til et bedre sted at leve. Udover at vedvarende energi er et sted, der giver en høj rente til investorerne, spiller den bæredygtige involvering også en stor rolle for virksomheden. Som Thomas Rolin forklarer: ”Hvorfor ikke være med til at gøre verden grønnere, når der samtidig er stor sikkerhed og et højt afkast i udviklingen af vedvarende energi?” 

Det er i første omgang projekter omkring solenergi i Sverige, der er aktuel for Fundbricks.com. De er i gang med at udlåne kapital til at der bliver sat solpaneler op på eksisterende bygninger på hr. og fru Sveriges tage til store industribygninger. Solpanelprojekterne kommer snart til Danmark, lover Thomas Rolin. ”Alle vinder ved at investere i solenergi. Investorerne får en meget høj rente, og de har en stor sikkerhed. 

I Sverige, hvor vi er i gang, er projekterne statsfinansieret med op til 15%. Det foregår ved, at investorerne udlåner deres kapital til et selskab og får aktiepant. Selskabet bruger kapitalen til at købe paneler nok til, at kunne opsætte solpaneler på ca. 160 huse. Husejeren underskriver en bindende aftale med projektselskabet og betaler ved opsætning. Herefter får husejeren refunderet 15% af staten. Det er en rigtig god sikkerhed for investor, samtidig med at man gør noget godt for klimaet,” fortæller han. 

Ekspansion i Europa 
Fra 2020 til 2021 steg Fundbricks.coms omsætning med 700%, så de er virkelig kommet ind under huden på danskerne. ”Min partner Thomas Sonne-Schmidt og jeg selv ejer firmaet 100% og har ikke taget investorer eller banklån med ombord. Det gør, at vi har fuld kontrol over selskaberne, og hvis vi har lyst til at ændre kurs, så kan dette gøres over et eftermiddagsmøde” siger Thomas Rolin. Deres koncept har været så vellykket, at de nu kigger ud i Europa for at give andre lande mulighed for at hoppe med på vognen. ”Vi har vurderet, at vi kan ekspandere i hele Europa, fordi vi kan se, at der er ejendomsudviklere alle steder som har brug for finansiering. Bankerne lukker mere og mere ned i de fleste lande samtidig med, at der er historisk mange penge på europæernes bankkonti. Vores koncept virker hele vejen igennem alle led. Derfor har vi lavet en form for franchise, som gør, at vi meget hurtigt kan åbne for forretning i byer rundt omkring i hele Europa. Vi har for nylig underskrevet med de to første to samarbejdspartnere oppe i Stockholm-regionen, og vi har blikket rettet mod Portugal og Spanien, hvor vi forventer at kunne åbne
for samarbejdsrelationer i første halvdel af 2023,” fastslår Thomas Rolin.  


Fundbricks.com · Århusgade 88 · Tlf. 70 23 01 01 · www.fundbricks.com

Related Articles