Skybrudstunneler sikrer mod oversvømmelser pga. klimaændringer

Af Susanne

Østerbro bliver centrum for flere skybrudstunneler, der skal håndtere fremtidige store vandmængder.

Af: Lars Graabek – Mit Østerbro

Klimaet ændrer sig i disse år, og vejret bliver stadig mere ekstremt. Klimaændringerne har blandt andet resulteret i voldsomme skybrud, der har medført oversvømmede huse og kældre, ufremkommelige veje og kloakvand de forkerte steder på grund af bristede kloakdæksler. Der er derfor iværksat en lang række tiltag for at holde vandet ude, bl.a. skybrudstunneller på Østerbro.

Senest er HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), der blandt andet håndterer regn- og spildevand i København, begyndt at anlægge en skybrudstunnel under Strandboulevarden. Skybrudstunnelen skal sammen med grønne regnvandsbassiner på overfladen af Strandboulevarden mellem Løgstørgade og Nordre Frihavnsgade være med til at håndtere de forventet enorme vandmængder ved skybrud og vedvarende regn. Projektet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune. HOFOR etablerer skybrudstunnelen og Københavns Kommune anlægger det grønne byrum.

6 meter under jorden

Strandboulevardtunnelen bliver ca. 1.100 meter lang, 2 meter i diameter og skal løbe 6 meter under jorden under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej. Tunnelen laves med en tunnelboremaskine. Jorden køres væk løbende, og de store tunnel-elementer sættes på med det samme. Derfor skal der etableres 4 skakte med tilhørende byggepladser. Den største og mest centrale byggeplads ligger i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej og er allerede blevet etableret. Maskinerne er endnu ikke begyndt at grave i jorden. Derudover etableres der skakte med byggepladser i den grønne midterrabat i Strandboulevarden ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. På Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade skal tunnelen sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet.

Ingen gener for grundejerne

Inden jul blev flere træer fældet for at gøre plads til byggeriet. Men når byggeriet er færdigt, plantes der nye træer igen. Udover gener ved byggeriet får det i praksis ingen betydning for den almindelige grundejer over tunnelen, at der ligger en tunnel. Man kan ikke høre vandet. Og man kan stadig bygge en villa, plante et stort træ og grave ud til kælder eller swimmingpool.

HOFOR er sammen med Novafos også med i planlægningen af en anden skybrudstunnel, der vedrører østerbroerne. Det er den otte kilometer lange Svanemølletunnelen, som skal hjælpe mod oversvømmelser i den nordlige del af København blandt andet omkring Lyngbyvej og Lersø Parkallé, hvor vandet ved kraftig regn ofte står meget højt. Udløbet af skybrudstunnelen bliver i Svanemøllebugten. Arbejdet skal efter planen starte i 2022. Det projekt er pt. i høring om, hvor udløbet i Svanemøllebugten skal foregå. Den fortrukne placering af udløbet ligger ude i vandet ved Svaneknoppen tæt på Sejlklubben Sundet.

Et af de to alternativer til den løsning bekymrer visse Østerbroere. Her skal en arbejdsstation ligge lige ved Svanemøllestranden. Det medfører, at den nuværende mole skal tages ned, og der vil ikke være en mole i en periode på 3-4 år. Et enkelt positivt aspekt omkring et arbejdsområde ved stranden set fra borgernes og strandgæsternes side er, at stranden står til at blive udvidet. Det har længe været på ønskelisten blandt mange siden indvielsen af stranden i 2010.

Uanset hvilken løsning, der vælges, er det planen, at Svanemøllens Skybrudstunnel skal gennemføres i årene 2022-2027. Se mere på Hofor.dk

Related Articles