Fundbricks giver renten tilbage til danskerne

Af Susanne

Fundbricks.com er en crowdlendingsplatform, der gør det muligt for investorer at udlåne sin formue til attraktive danske ejendomsprojekter til en høj rente og med kort løbetid. Ejendomsudvikleren får mulighed for at realisere sine ejendomsprojekter og sikre sig et provenu, mens investorerne typisk får en rente på 6-10% p.a. i op til 6-18 måneder.

En væsentlig del af forretningsmodellen i Fundbricks er, at ”give renten tilbage til danskerne”, som de formulerer det. Vi har bedt østerbroeren Thomas Rolin, der startede FundBricks og som i dag er founding partner af virksomheden, om at forklare, hvad deres forretningsprincip går ud på. FundBricks er et sted, hvor alle kan være med til at investere – også den studerende med 10.000 kr. i pungen. WVi har brugt to år på at bygge det hele op med dygtige samarbejdspartnere såsom Plesner advokater, revisorer og i tæt samarbejde med Finanstilsynet. Vi launchede vores første projekt i januar 2020. Siden er det gået stærkt, vi har løst et projekt med 16 rækkehuse i Aarhus, og vi har bl.a rejst kapital til et ejendomsprojekt i Rønde nord for Århus med 17 rækkehuse, som er bygget færdig og investorer og FundBricks har fået kapital + rente retur. Ydermere, har vi rejst ca 12 mio, kr til et projekt i Sorø, som også er bygget færdigt, og vi er i gang med et større projekt i København K. Over julen rejste vi 16,5 mio kr til et projekt vest for Århus og er i gang med et større projekt nord for Århus. Vi har på vores første år rejst + 70 mio. kr. og har en pipeline på + 150 mio. kr. til dette år.


Crowlending og ikke funding
FundBricks er funderet på crowdlending og ikke crowdfunding. Crowdlending er kort sagt, at en masse investorer går sammen og låner kapital ud til en ejendomsinvestor. Så hvis eksempelvis et ejendomsprojekt koster 20 mio. kr., låner udvikleren måske de 10 mio. kr. i banken, skyder selv 1 mio. kr. ind og låner de sidste 9 mio. kr. af FundBricks. Processen for projektet er, at FundBricks skal bruge en betalingsplan for en totalentre-prenør, så vi kan se, hvad det koster at bygge fra start til slut. Entrepre-nøren kommer med en pris, og alle de 20 mio. kr. ryger ind på en spærret deponeringskonto, der kun er til projektet. Pengene er 100 % låst, hverken vi eller ejendomsudvikleren kan røre dem. Det er kun FundBricks’ uafhængige byggerådgiver, der har adgang til pengene. Når projektet går i gang, og de første udgifter til projektet opstår – vi siger efter en måned – sender entreprenøren regningen til vores byggerådgiver, som tager ud hver måned og gennemgår alt på pladsen nøje, og underskriver, med sin egen forsikring, at alt er lavet på en ordentlig måde, og FundBricks må derfor gerne betale regningen.

Hånd i hanke med projektet
Vi har hånd i hanke med byggeriet i hele processen og ved, hvad hver en spenderet krone er blevet brugt på. Når projektet efter 12 måneder står færdigt, tager vores bygherrerådgiver ud på pladsen og gennemgår alt. Når det er godkendt, og kommunen siger god for, at det er færdigt og kan bruges, udbetaler vi de sidste penge til projektet. På den måde kan vi bl.a. effektivt tage håndtere, at entreprenøren går konkurs halvvejs i projektet. Sker det, overtager vi projektet og resten af pengene på deponerings-kontoen. Vi finder dernæst en ny entreprenør og udbetaler løbende resten af pengene til ham. Så tager projektet lidt længere tid, men vi kommer altid i mål med vores projekter. Og dermed sikrer vi altid vores investorer, som får sine 6-10% i rente pr. år. Den proces gør, at vi hele tiden præcis ved, hvad der sker på byggepladsen og præcist, hvad der er blevet udbetalt. Byggerådgiveren laver hele tiden rapporter over, hvad der sker på byggepladsen, og hvad pengene går til.

Certificeret af den juridiske afdeling
Vores investorer går ind på vores platform fundbricks.com, så de kan se, hvilke projekter, der giver mening for dem. Her kan man oprette sig som bruger, efter at man er blevet certificeret af vores juridiske afdeling i henhold til hvidvaskningsloven. Derefter får man sin egen profil/min side, hvorfra man kan gå ind på det projekt, man ønsker at være med i. Her kan man give tilsagn om at investerer fra 10.000 kr. og opefter alt afhængigt af, hvor meget projektet koster. Man modtager derefter en kontrakt, som man underskriver med sit NemID. Når puljen er fuldtegnet, sender vi en skrivelse ud til alle långivere, at nu skal de indbetale pengene til den spærrede deponeringskonto. Man reserverer kun pengene til en start, men når puljen er fuldtegnet, går pengene over på deponeringskontoen. Når perioden er slut, får man automatisk sine penge tilbage plus de 6-10% i rente.

Altid to uafhængige mæglervurderinger
På den anden side af bordet sidder ejendomsudvikleren. Når han eksempel-vis har et projekt til 20 mio. kr., hvor banken kun vil/kan låne ham 60%, (12 mio. kr.) og han selv indskyder 1 mio. kr., så skal han hente de sidste 7 mio. kr. hos os. Han præsenterer derfor sig selv og sit projekt med tilknyttet entreprenør og budgetter m.v. I den forbindelse beder vi altid om to uafhængige mæglervurderinger. Uanset hvad projektet koster, skal der være en markup på minimum 20%. Det betyder, at hvis det koster 20 mio. kr., skal de to mæglere uafhængigt af hinanden sige, at det minimum kan sælges for 24 mio. kr. Markedet skal derfor falde med minimum 20% på 12 måneder, før det går ud over investorernes penge. Det er ikke sket de sidste 50 år. En markup på 20% kræver selvfølgelig, at det er nogle solide og ordentlige projekter, udviklerne kommer med. Hedder markuppen 19,5%, siger vi nej tak. Hele sidste år havde vi 70 projekter gennem vores system, og vi sagde kun ja til 5 af dem. Det er en vigtig del af screeningen i forhold til sikkerheden for vores investorer.

Ekstra sikkerhed for investorer
At entreprenøren skal have en bank med i forløbet, er en ekstra sikkerhed i projektet. Sideløbende med at vi går alt meget grundigt igennem, laver banken præcis det samme. Så når både banken og FundBricks har clearet projektet, er det endnu en stor sikkerhed for vores investorer. Når entreprenøren har bygget færdigt, udlejes eller sælges det hele. Essensen af vores firma og projekter er, at det skal være en win-win situation for alle. Du har en ejendomsudvikler, der kommer i mål pga. af, at han får noget kapital stillet til rådighed samtidig med, at han skaber en masse arbejdspladser. Banken får lånt noget kapital ud og er tilfredse med det. Alle danskere, private som virksomheder, kan være med, og de får en rigtig høj renteprocent. FundBricks tjener nogle penge og kan udvide, så vi kan få endnu flere ansatte. Så alle vinder på det her!


Fundbricks.com · Århusgade 88 · Tlf. 89 80 28 08 . www.fundbricks.com

Related Articles