En personlig bank i en digital verden

Af Susanne

BankNordiks danske forretninger blev tidligere i år overtaget af Spar Nord, som har videreført de gamle kunderelationer. Det gælder blandt andre afdelingen på Østerbrogade 43, hvor de vil bibeholde og videreudvikle de gode personlige relationer til kunderne.

Fundamentet for Spar Nords forretning og positive udvikling er den tætte og tillidsfulde relation imellem kunde og rådgiver. Af den årsag har det været magtpåliggende for banken i forbindelse med overtagelsen, at fastholde dette fokus, så både eksisterende og nye kunder fortsat oplever kompetent og personlig rådgivning. Det fortæller Martin Merring, der er afdelingsdirektør for Spar Nord Østerbro:


”Vi fokuserer på at være nærværende og at have en personlig relation til vores kunder. Det er en stor forandring, når en ny bank overtager, men vores direkte kontakt og relation til kunderne indebærer, at vi har haft en løbende dialog og har kunnet svare på spørgsmål om, hvad overtagelsen kommer til at betyde. Vi har kunnet berolige dem med, at de stadig er kunder i banken, og at vi stadig kommer til at rådgive dem på bedste vis. Det har de taget rigtig pænt imod, og jeg mener, at vi har evnet at fastholde kunderne, fordi vi altid har haft en fremragende dialog og samarbejde med dem. Og forståelse for deres situation. De ved, de kan komme i direkte kontakt med os, og hvis én rådgiver for eksempel er på ferie, så er den kollega, der står for backup, godt inde i sagen. Ofte ved kunden allerede, hvem personen er,” siger Martin Merring.


Lokal beslutningskraft
Spar Nord er Danmarks 5. største bank og regnes for at være en storbank, men de har en decentral organisation og lokal beslutningskraft. Afdelingen på Østerbrogade er en del af Bank-område København, og derfor er Spar Nord Østerbro i høj grad også en lokal bank. Det giver en masse fordele som eksempelvis, at de kan reagere hurtigt, når det drejer sig om nye eller eksiste-rende kundehenvendelser, fortæller Martin Merring. ”Vi oplever, at når vi siger ja til en aftale med nye kunder, er vi langt hurtigere til at få iværksat møder og aftaler end deres tidligere bank. Vi understreger på første møde, at man har en direkte kontakt med os, og typisk tager vi gerne to rådgivere med til mødet, så vi kan vise, at vi både er kompetente og tilgængelige. Det er en meget central pointe for os,” påpeger Martin Merring, der er 31 år og har arbejdet 11 år i bankverdenen. Han har i 2½ år været afdelingsdirek-tør for først BankNordik og nu Spar Nord på Østerbrogade.

En anden fordel ved den lokale bank er, at der bliver lagt stort engage-ment i at bakke op om det lokale på og omkring Østerbro. Dette sker bl.a. i samarbejde med Spar Nord Fonden, der er med til at støtte lokale fælles-skaber inden for kultur, forening og fritid. Alle kan ansøge om midler til forskellige lokale aktiviteter på www. sparnordfonden.dk.

Møder kunderne,hvor de gerne vil mødes
Efter en lang periode hvor alle har været påvirket af corona-nedlukningen, oplever Martin Merring, at mange af kunderne efter genåbningen af sam-fundet, gerne vil mødes med banken. ”Der er ikke meget godt at sige om coronanedlukningen, men vi lærte, at visse møder med stor succes kan klares digitalt. Dermed kan vi afholde møder, så de passer bedre i forhold til kundernes tid, hvis de for eksempel er på arbejde hele dagen. Det skal altså være nemt at gå i banken til hverdag, enten via online møder eller vores digitale selvbetjeningsløsninger, og så er vi altid personlige til de store beslutninger. På den måde har vi stadig den personlige kontakt,” siger han.

Martin Merring betegner stemningen som familiær og dynamisk, når vi spørger ind til afdelingen, som med tilgangen af en ny medarbejder den 1. november er på i alt syv ansatte. ”Vi trives godt sammen, hvilket jeg er sikker på, kunderne kan mærke, når de træder ind ad døren. Her bliver de mødt af smil og venlige ord. Og vi prøver virkelig at gøre vores bedste for kunderne. Vi får ind i mellem forespørgsler, hvor vi på grund af forskellige lovkrav kan have svært ved at hjælpe. I sådanne tilfælde gør vi meget for ikke bare at sige nej, og forsøger i stedet at hjælpe kunden i forhold til, hvad der kan lade sig gøre eller med, hvad der skal til, for at tingene kan lade sig gøre. Men tag ikke fejl; Spar Nord er en ordentlig og ansvarlig bank, hvor tingene skal være 100 % i orden,” understreger han.

Vi fokuserer på at være nærværende og at have en personlig relation til vores kunder.

Full service bank
Spar Nord er en full service bank og håndterer alle aspekter af kundernes økonomi. De hjælper og rådgiver inden for områder som boligøkonomi, pension, forsikring og investering. Spar Nord Østerbro er en bank for privatkunder, og hvis man søger hjælp og rådgivning inden for erhverv, har Spar Nord en stor erhvervs-afdeling på Regnbue-pladsen i indre København.


Spar Nord Østerbro Østerbrogade 43 · Tlf. 96 16 22 30 · www.sparnord.dk

Related Articles