Mere end et sted at bo

Af Susanne

UBSBOLIG A/S, der blandt andet administrerer alle typer af kollegier og ungdomsboliger fortrinsvis i København og Roskilde, ønsker at være med til at skabe mere og andet end bare have et tag over hovedet. Som for eksempel at være med til at styrke nærheden, fællesskabet og de bæredygtige løsninger.

UBSBOLIG er ejet af en fond, som er sat i verden for at dele ud af deres overskud til unge under uddannelse. De er et administrationsselskab, der fortrinsvis administrerer alle typer af kollegier og ungdomsboliger og der-udover også har en portefølje ’almindelige’ familieboliger. De administre-rer cirka 6.000 lejemål og indstiller også til boliger via centralindstillings-udvalget (CIU), der indstiller til godt 10.000 boliger i primært København og Roskilde. Det gør de ikke alene med deres egne boliger, men også med en række andre boliger som for eksempel de almene boligorganisationers ungdomsboliger i København. 

Tidligt ind i fasen
”Vi er administrationsselskab og i vores strategi står der blandt andet, at vi gerne vil administrere boliger, som er mere end blot et sted at bo, altså boliger, hvor folk ønsker noget mere og/eller andet end bare have tag over hovedet.  Når vi rådgiver firmaer, selskaber og virksomheder, der gerne vil bygge, vil vi meget gerne ind så tidligt i fasen som overhovedet muligt. Vi
ønsker at påvirke, hvordan boligerne bliver indrettet. Det er blandt andet det, vi har hjulpet Danica med i forbindelse med det store projekt Nordbro på Nørrebro,” fortæller Iben Koch, administrerende  direktør i UBSBOLIG. ”Vi har hjulpet med, hvordan byggeriet skal se ud, og har derfor talt meget med Arkitema, som er arkitekter på byggeriet, og med Danica, som er bygherre, for i den sidste ende at få så meget fælles-skab som muligt ind i boligerne.”

Transparente boliger
I forhold til at skabe et fællesskab, skal man for det første kigge på bygningen, som skal understøtte fællesskabet, for eksempel hvor, køkkenerne ligger og hvad fællesarealerne indeholder. I forhold til at skabe fællesskab starter det hele med bygningen – hvor ligger fællesfaciliteterne – køkken og øvrige fællesarealer, hvad skal der være af fællesfaciliteter, hvad skal de indeholde og hvordan skal de indbydes ligge i forhold til hinanden. Det er vigtigt, at bygningen er så transparent som muligt. Når man sidder på sit værelse, skal man kunne se, at der foregår nogle fællesskabs-aktiviteter derude, som man har lyst til at deltage i, fortæller Iben Koch.

”Det andet er, at bygningen skal spille sammen med nærområdet. Derfor aflagde vi som noget af det første et besøg i Mjølnerparken, som ligger lige over for Nordbro. Vi talte om, hvordan vi kunne skabe et samarbejde, som var til gavn for både Mjølnerparken og os, og som gør, at vi kan leve i fredelig sameksistens. Det synes vi er lykkedes. 

Vi har eksempelvis ansat kvinder fra Mjølnerparken, der ikke tidligere har været i arbejde, til at gøre rent her, og visse af vores stormøder har vi holdt inde i Mjølnerparken, så beboerne selv kan se, at det ikke er farligt, at boligområdet, der er på ghettolisten, ligger lige overfor. At lære naboerne at kende er med til at skabe en fællesskabsorienterende måde at bo på. Når vi rådgiver ifb. med nybyggeri, er vi gode til at kigge på de muligheder, bygningen giver for at skabe fælles-skab, mens også, når bygningen står færdig, og de første beboere er flyttet ind, bruger vi tid på at facilitere fællesmøder, så beboerne kan lære hinanden at kende og der kan komme gang i fællesskabsskabende aktiviteter. Man kan sige at vi er fødsels-hjælpere. Vores erfaringer gør, at vi ved, hvad der fungerer, hvor fællesskabet blomstrer, og hvor det er godt. De erfaringer har vi blandt andet brugt på Nordbro,” siger Iben Koch.  

Størst mulig fleksibilitet
Hun forklarer, at UBSBOLIG skal skabe rammerne for, hvad folk kan lave i boligerne – med størst mulig fleksibilitet. Det handler blandt andet om at skabe multi-medierum, der kan bruges til alverdens ting som fester, yoga, studierum, tv-stue for en Champions League aften m.v. ”Vi forsøger at få det rette forhold mellem egne kvadratmeter og fælleskvadratmeter, da alt for mange fælleskvadratmeter også betyder, at huslejen bliver højere. I stedet laver vi fleksible fællesrum, der kan bruges til en lang række forskelligartede aktiviteter,” siger Iben Koch. 

Miljømæssige tiltag
Et andet aspekt er de miljømæssige og bæredygtige tiltag. Det handler for eksempel om materialer, der måske koster lidt mere, når man bygger, men som holder bedre i det lange løb, og som derfor er mere bæredygtigt. I studieboliger slides inventaret mere end andre steder, og derfor skal det kunne holde til mere, fortæller driftschef i UBSBOLIG, Martin Staal: ”Mange nye byggerier, som vi rådgiver i øjeblikket, skal have en DGNB-certificering, som blandt andet vægter miljøet. Hos handler det om ting som solceller, opsamling af regnvand til vanding, affaldsortering, hvilke produkter, der bliver brugt osv. Men det handler også om økonomien på lang sigt for både bygherren og for beboeren, der fraflytter boligen. Her gælder det om at vælge de optimale materialer, så regningen, når man fraflytter, ikke bliver for høj.” 

Ambassadører for bæredygtighed Ift. miljø og bæredygtighed er der to vigtige forhold for UBSBOLIG, ifølge Martin Staal. Det ene handler om, hvad man kan påvirke i bygningen, mens det andet aspekt handler om beboerne og om hvordan, de bakker op om idéen og tager den til sig. De skal meget gerne agere ud fra et bæredygtigt princip i  deres dagligdag. ”Derfor har vi for eksempel lavet en app, så beboerne selv kan følge med i deres forbrug af vand og el, så de ved, hvad det koster. Erfaringsmæssigt ved vi, at det gør noget positivt for forbruget. Vi prøver at fortælle beboerne om de tiltag der er gjort fra bygherres side og henstiller til, at de bærer de bæredygtige tanker med ind i hverdagen. Når beboerne selv tager initiativ til at passe på miljøet, passe på hinanden og pleje fællesskabet, virker det meget stærkere, end når andre (for eksempel os) siger det. Det bedste er, hvis det bliver en integreret og naturlig del af hverdagen,” siger driftschefen.

Nordbro på Borgmestervangen på Nørrebro er opført af Danica Pension og administreres af UBSBOLIG. Her er 388 studielejligheder og 122 og 3- og 4-værelses lejligheder, der både er egnet som familie-boliger eller bofællesskaber med fx 2-3 studerende. Nordbros tårn er ca. 100 meter højt og er det højeste offentligt tilgængelige udkigs punkt i byen. 


Se mere på www.ubsbolig.dk

Related Articles