Lev Dig Sund

Af Susanne

Den 1. juni åbnede yogaterapeut Birgitte Aaselund og psykoterapeut Irene Lassen deres nye fælles praksis i Holsteinsgade 6. Her tilbyder de psykoterapi, yogaterapi, ugentlige Mediyogahold samt deres nye stressbehandlingstilbud Lev Dig Sund.

Lev Dig Sund er en behandlingsform, der tager afsæt i MediYoga og psykoterapi, og som er en langtidsholdbar stressbehandling baseret på metodisk nytænkning, dokumenteret effekt og forskningsbaserede erfaringer. Behandlingen er målrettet både private og virksomheder. Bag Lev Dig Sund står Birgitte Aaselund, indehaver af Yogafriend, og Irene Lassen, indehaver af Irene Lassen Terapi. Sammen har de udviklet et holistisk behandlingsforløb, hvor man med MediYoga og psykoterapi kan blive stressfri, slippe sin angst og få mere energi og overskud samt et liv i velvære og balance. I praksissen tilbydes stressbehandlingen som en til en-psykoterapi, en til en-yogaterapi, gruppeforløb eller som et årligt retreatophold på Samsø.

Fokus på den helbredsskadelige stress
”Vores fokus med Lev Dig Sund er stress, angst og traumer samt de konsekvenser, ubehandlet stress og traumer ofte får for immunforsvaret og helbredet. Vi arbejder på at få vores klienter varigt fri af stress, og for os begge er bearbejdningen af de ofte dybereliggende årsager til stress, nervesystemets betydning og forbindelsen mellem krop og hjerne centrale for alt, hvad vi gør. Det er ganske enkelt den røde tråd i vores fælles stressbehandling Lev Dig Sund,” fortæller Birgitte Aaselund. Lev Dig Sund er en helhedsorienteret og langtidsholdbar stressbehandling. Ved at bruge en unik kombination af psykoterapi og MediYoga-terapi arbejder Birgitte og Irene både med de kropslige og mentale ubalancer ved længerevarende stress.

Professionelt og trygt
”Vores holistiske tilgang tager hånd om de mange påvirkninger, stress har på vores liv, som eksempelvis angst, søvnbesvær og andre fysiske sympto-mer, og vores terapeutiske mål er blandt andet at få genskabt kroppens biokemiske balance – hjerterytme, fordøjelse, immunforsvar m.m. Med vores uddannelser og erfaringer udgør vi både hver for sig og tilsammen et solidt og professionelt fundament for behandlingen af alvorlig kronisk stress. Både Irene og jeg møder vores klienter, hvor de er og med et professionelt helende nærvær,” understreger Birgitte Aaselund. Der vigtigt for dem begge, at Lev Dig Sund er et trygt og professionelt sted, hvor man både kan komme som del af noget forebyggende, men også, når man er ramt af stress. ”I praksissen kan vi sammen med klienterne finde ud af, om man har brug for teknikkerne fra yogaen, en psykoterapeutisk samtale eller hele forløbet Lev Dig Sund,” siger hun.

Til velvære og udfordringer
MediYoga er en terapeutisk yogaform, der både kan bruges som ren velvære og selvforkælelse, eller som et redskab til at navigere i en til tider presset hverdag, hvor udfordringer som stress, hjerteproblemer, let depression, forskellige fysiske problemer eller uro i krop og sind er til stede.

Den terapeutiske yogaform er udviklet gennem forskning i samarbejde med sundhedsvæsenet i Sverige og består af åndedrætsøvelser, simple fysiske øvelser, afslapning og meditation. Øvelserne kan udføres siddende på gulvet, på en stol, liggende eller stående. Gennem undersøgelser, forskning og erfaring finder man frem til de øvelser, som hjælper for forskellige sygdomme og lidelser, både fysisk og mentalt.

”Hvis man er sund og rask, kan MediYoga hjælpe til større indsigt, stabilitet, fred og harmoni. Den grundlæggende tanke er, at krop, sind og følelser hænger sammen. Det er over 20 år siden, at MediYoga blev udviklet i Sverige, hvor man i samarbejde med de store hospitaler begyndte at forske i dens effekt på forskellige patientgrupper – f.eks. stresspatienter, rygpatienter og hjertepatienter,” fortæller Birgitte Aaselund, der både har enetime, holdundervisning, workshops og retreats på Ærø og i Sverige.

Bygger bro til forandringer og liv med glæde Irene Lassen har en 4-årig uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Det har hun suppleret med viden og praktiske erfaringer fra forløb i Integral Somatic Psychology (fokus på forløsning af traumer, stress og angst) og fra Mindfulness Baseret Stress Reduktion. Desuden har Irene Lassen en certificering som NLP Practitioner.

Coach (1-årig) og en cand.mag. i Medievidenskab.
”Mange af mine klienter søger hjælp til problemstillinger som stress og angst, som forhindrer dem i at leve deres liv fuldt og helt. De kæmper måske med uforløste traumer, manglende selvværd, sorg, overspisning eller lignende. Nogle kontakter mig, fordi de føler livet gør ondt, at det er tomt og meningsløst – uden, at de selv kan sætte præcise ord på hvorfor.

Andre oplever indre uro, lider af søvnbesvær eller har behov for at dulme,” siger Irene Lassen og tilføjer: ”Terapi er ikke et “quick fix”, som gør os til sorgløse mennesker. Men det bygger bro til livgivende forandringer, større selvforståelse, bedre selvomsorg og et liv med mere overskud og glæde.”


Lev Dig Sund · Holsteinsgade 6 · www.levdigsund.dk

Related Articles