Forvandl tørreloftet til tagboliger og få renoveret ejendommen gratis

Af Susanne

Et projekt kan ofte finansiere en gennemgribende renovering af ejendommen med f.eks. nyt tag, nye vinduer og faldstammer. Loftbolig A/S omdanner tørrelofter til tagboliger og står for hele processen fra indledende sparring med bestyrelsen til at varetage byggeprojektet på tværs af det juridiske, økonomiske og byggetekniske.


Loftbolig er meget professionelle. De følger hele tiden op og fortæller, hvordan det går. De står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål. Linda Bentzen, formand for ejerforeningen i Manøgade


Østerbro har mange skønne, gamle etageejendomme, der løbende skal forbedres for at leve op til moderne boligkrav. Det er omkostningstungt for en boligforening at istandsætte for eksempel tag, faldstammer eller få isat nye vinduer. Mange etageejendomme har gamle bevaringsværdige detaljer, der kræver omhyggelighed og erfaring at renovere med respekt for det gamle håndværk.

Hvis jeres forening har et tørreloft, kan I lade Loftbolig A/S konvertere det til moderne tagboliger og dermed få frigivet et stort kontantbeløb til renovering og forbedringer. Loftbolig har mere end 15 års erfaring og er specialiseret i de gamle ejendomme i Københavne. “Det er mange millioner kroner, man kan få til renovering ved at etablere tagboliger på tørreloftet. For at skabe transparens har vi lavet en udregner på vores hjemmeside, hvor foreningen kan indtaste deres adresse og få en estimeret værdi af tørreloftet. Den benytter mange sig af”, siger Jannik Munch-Christensen, Direktør i Loftbolig”. Når en forening overvejer at frasælge tørreloftet, tilbyder Loftbolig gratis sparring til bestyrelsen. Hvis beboerne ønsker at gå videre i processen, vurderes tørreloftets værdi og samtidig afklares foreningens ønsker og behov i projektet. Efter dialog fremsendes tilbud, der beskriver renoveringsopgaver samt tidsplan for byggeriet.

Loftbolig deltager ofte på generalforsamlinger for at svare på de mange spørgsmål fra beboerne. Hvis forslaget bliver vedtaget, tager Loftbolig sig af byggeprocessen fra A til Z, forklarer Jannik Munch-Christensen. “Vores arkitekter tegner projektet inklusive foreningens ønsker til forbedringer og sørger for byggegodkendelse af projektet. Vi tager os af alt det bygge-tekniske i ansøgningen, det juridiske i forhold til udstykning og vedtægter, samt gennemfører selve byggeriet. Kort sagt tager vi os af alt det økonomiske, det byggetekniske og det juridiske. At vi kan stå for det hele, er vores kunder utroligt glade for, ” siger Jannik Munch-Christensen.

Indfrier ønsker om elevator og altaner, hvor det er muligt
Loftbolig har erfaret, at foreningerne ofte ønsker at udnytte renoverings-perioden, hvor stillads, håndværkere og fagfolk alligevel er i bygningen til også at indfri øvrige ønsker. Det kan være ønsker om en elevator eller altaner, hvilket Loftbolig også kan varetage i samarbejde med deres partnere.

Miljøvenlig løsning
Udover at foreningen får finansieret forbedringer af ejendommen – herunder energiforbedrende tiltag – ved at konvertere tørreloftet til boliger, betyder det også, at der bliver flere om at dele ejendommens fællesudgifter til gavn for alle beboere. Udnyttelse af tørrelofter til nye boliger er også energivenligt, fordi energiforbruget for hele ejendommen falder, da de nye lejligheder er topisolerede.

Kælderrum erstatter loftrum
Loftbolig etablerer kælderrum som alternativ til eksisterende loftrum. Det kan kræve, at der graves ud i kælderen for at opnå nødvendig plads og loftshøjde.Loftbolig arrangerer og hjælper beboerne også gerne med at flytte ting fra loftet og ned i de nyetablerede kælderrum.

Hvis jeres boligforening overvejer at få omdannet tørreloftet til tagboliger, kan Loftbolig bookes til et uforpligtende møde.

Lang opstartsproces, men kort Byggeperiode
Projekterne har en lang opstartsfase med koordinering af foreningens ønsker og kommunale godkendelser. Til gengæld tager selve byggeriet kun 6-12 måneder alt efter projektets omfang. Loftbolig skifter altid tagkonstruktionen og tag, da det bedst kan betale sig af hensyn til fremtidigt vedligehold og for at sikre en god energimærkning på de nyopførte tagboliger. Det vil typisk være den første fase i projektet. Anden fase er den indvendige opbygning af de nye tagboliger, og tredje og sidste fase er de aftalte renoveringsprojekter alt efter, hvad foreningen ønsker, forklarer Jannik Munch-Christensen. “Eksempelvis giver det ingen mening at renovere en fortrappe, førend vi har færdiggjort byggeriet øverst i ejendommen, hvorimod renovering af facade og vinduer med fordel kan påbegyndes tidligere i projektet.” Afslutningsvist gennemfører boligforeningens rådgiver et byggetilsyn og Loftbolig sørger for at der opnås ibrugtagningstilladelse hos myndighederne” siger Jannik Munch-Christensen.


Loftbolig · www.loftbolig.dk · Tlf. 29 32 50 10 · Facebook.com/loftbolig · Instagram.com/loftbolig/

Related Articles