Forslag vil gøre det svært at få altan på Østerbro

Af Susanne

Nu er det slut med altaner mod gaden! Sådan vil virkeligheden snart være, hvis forslaget om nye altanretnings-linjer bliver vedtaget. Sker det, vil det nemlig blive umuligt at få altaner som dem I ser på disse sider, ligesom altaner mod gården vil blive markant mindre.

I begyndelsen af september kom Teknik og Miljøforvaltningen med et forslag til nye altanretningslinjer. Initiativtagerne til forslaget er Marcus Vestager (S) og Fanny Broholm (Alternativet). Det bakkes i øvrigt op af Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, som er Borgmester for Teknik- og Miljøudvalget. Forslagene til yderligt skærpede retningslinjer er mange, men det overordnede formål er at begrænse muligheden for en stor del af de kommende altaner i byrummet. Og motivationerne er en blanding af en holdning om, at altaner ikke pynter i gadebilledet, at borgerne hellere skal benytte sig af offentlige fællesarealer, når de vil ud, samt en overbevisning om, at altaner skaber ulighed.

Forslaget går overordnet ud på, at altaner mod gården skal være mindre, ligesom det skal være langt sværere at få en altan, der vender mod gaden. Den 8. oktober stemmes der i Borgerrepræsentationen om de skærpede altanregler, og hvis det bliver vedtaget, kommer der en 8 ugers hørings-periode hvor lokaludvalgene og forskellige interessenter, som blandt andet omfatter arkitektvirksomheder samt almene boligforeninger, ejer-, lejer- og andelsboligforeninger, skal afgive høringssvar om forslagene.

Mange gamle ejendomme
Hvis forslaget om de nye retningslinjer bliver vedtaget, vil det uden tvivl betyde færre altaner. Særligt på Østerbro, hvor der er mange gamle ejendomme, vil borgerne blive ramt og have svært ved at få tilladelse til at etablere altaner. Forslaget vil også medføre, at den tilladte dybde af tilladte altaner, både mod gaden og ind mod gården, bliver mindre. Så på de altaner, der rent faktisk bliver godkendt, vil det være svært at gøre de ting, som man drømmer om. Altaner er utroligt populære i disse år, hvor ansøgninger om at opføre altaner i ældre ejendomme er stærkt stigende. Altaner giver mere kvalitet i hverdagen, og kan blandt andet være med til, at for eksempel børnefamilier bliver boende i byen i stedet for at flytte ud til forstæderne.

Giver ingen mening
Det er meget svært at se, hvordan det kan være i borgernes interesse at få mere restriktive regler, når det kommer til altaner. Interessen for altaner er så enorm i disse år og værdien ved at få en altan så stor, at det ikke giver mening at indføre et regelsæt, som vil begrænse byens borgere i at leve det liv, de ønsker. Hensigten med denne artikel er derfor, at informere Østerbro’s borgere om forslaget om de nye retningslinjer, som ellers, for de flestes vedkommende, nok ville gå ubemærket hen – og så bør alle vide, at det er muligt at modarbejde, at retningslinjerne bliver en realitet.

Sådan bliver I også hørt
Når altanretningslinjerne bliver sendt i høring, kan udvalgte interessenter indsende et hørings-svar. Man kan altså ikke som almindelig borger indsende et høringssvar, men man skal derimod gå igennem den organisation som repræsenterer lige netop din boligforening. Afhængig af din boligform kan det være fx: ABF, Ejendomsforeningen Danmark, LLO, Lejerbo, KAB e.l.. Se meget mere på www.lysogluft.nu


Besøg www.lysogluft.nu og læs mere om hvad du kan gøre

OBS. Artiklen er indrykket af Altan.dk, på vegne af altanbranchen.

Related Articles