Faarevejle Efterskole har fokus på tillid og fællesskab

Af Susanne

På Faarevejle Efterskole er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at møde kammerater, der er anderledes end dem selv. Mødet med andre værdier, holdninger og interesser gør nemlig, at man får noget vigtigt med sig videre i livet. Derfor arbejder skolen meget fokuseret på, at man i starten af skoleåret og hele året rundt laver aktiviteter, hvor det gælder om at møde hinanden og være sammen på mange forskellige måder.

Det er blandt andet derfor, at Faarevejle Efterskole er med i efterskolernes projekt Me&We, der har til formål at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber, fortæller forstander Christian Bruun. “Det gør, at vi har vi en masse aktiviteter og attraktive tilbud i løbet af året for at sætte fokus på elevfastholdelsen. Vi er en skole, der rigtig gerne vil forskellighed. Vi tror på, at unge mennesker udvikler sig bedst, hvis de også har nogle andre unge mennesker, der ikke nødvendigvis ligner dem selv, som de kan spejle sig i.”


“Visse efterskoler er meget retningsbestemte med kun én linje, som f.eks. idræt eller kunst, hvor vi går mere bredt ud og tilbyder ni forskellige linjefag, der peger i forskellige retninger. Det er lige fra musik, friluftsliv, idræt, kunst & design til eSport m.v. Det medfører, at man er sikker på at møde nogle mennesker, der er forskellige ift. til én selv, samtidig med at man naturligvis også møder nogle, der ligner én selv,” fortæller han og tilføjer: “Her har man mulighed for at have flere linjefag i sit skema på samme tid, så man ikke kun behøver at have et linjefag. I de fleste tilfælde kan man have to og i visse tilfælde også hele tre linjefag.”


Elever bor i små huse
Efterskolen ved Lammefjorden i det Nordvestlige Sjælland har nogle fysiske rammer, der er meget attraktive i og med, at de kan tilbyde eleverne at bo i små huse fremfor store elevgange. Her er 11 huse, der kan rumme 12 elever i hvert hus. “Det gør, at fællesskabsfølelsen er helt naturlig fra dag ét,” fastslår Christian Bruun. “Derfor har vi stor fokus på husene og trivslen i dem. At der er en fast base i begyndelsen gør, at det senere bliver nemmere at få de sociale relationer ud af huset til at fungere – samtidig med, at relationerne i huset er tilstede igennem hele skoleåret,” siger han. Hvert hus har sin egen kontaktlærer, der flere gange om ugen har møder med eleverne. Hvis man vil det som elev, kan man komme ret tæt på sin kontaktlærer og få en masse god snak sammen.

Tid til fællesskabsfredage
Der er ingen 9. klasser på Faarevejle Efterskole, som er en ren 10. klasse efterskole. Det giver skolen bedre plads til at fokusere på fællesskab, tillid og relationer samt de mange linjefag, forklarer Christian Bruun. “Det har helt klart styrket vores fokus og kvalitet i arbejdet med de unge, at vi for tre år siden skar 9. klasserne fra af skematekniske årsager. I dag har vi eksempelvis tid til vores fællesskabsfredage, hvor alle elever på fredagene er fælles om nogle forskellige øvelser. Her arbejder vi blandt anden med Me&We projekter, men også med alle de ting, vi måske ikke har haft tid til før.

Alle undersøgelser viser, at man skal trives for at kunne lære, og derfor laver vi også projekter, hvor det bare skal være sjov og ballade. Det er f.eks. vores casinodag, hvor eleverne med nogle spillestationer, som de selv skaber, går rundt til hinanden og arbejder med de respektive områder. Eleverne laver også nogle instruktionsvideoer om et emne, de arbejder med, og fremviser dem til hinanden. Vi afholder desuden fastelavn, laver temafester, afholder Stormester, pridedag osv. Alt hvad der handler om fællesskab.”

Ryste-sammen-tur til udlandet
Blandt skolens andre tilbud er muligheden for at komme på flere udlandsture. Allerede i den tredje uge af skoleåret er der en ryste-sammen-tur, som i år går til Tjekkiet. Her skal eleverne blandt andet riverrafte, rappelle, mountainebike, hike osv. for at opdage og lære hinanden at kende. På turen kan de se nogle andre sider af hinanden og kan på den måde også skabe indbyrdes relationer. Der er også en skitur om vinteren en gang om året til Østrig.

Som alle ved, findes der ingen god undervisning uden en dygtig lærer, hvilket der heldigvis er mange af på Faarevejle Efterskole. “De er her på grund af deres interesser, og fordi de har lyst til unge mennesker. Vi har nogle knalddygtige lærere, der i den grad har lyst til at arbejde og undervise på en efterskole. De brænder virkelig for deres fag og vil meget gerne videregive deres viden til de unge. Så de er meget engagerede og passionerede omkring deres arbejde,” fortæller Christian Bruun.

Ni linjefag der spænder bredt
Faarevejle Efterskole har et af landets bredeste fagudbud med sine ni linjefag som er: Dans, eSport, film, volley, fodbold for drenge, musik, kunst og design, mad og kærlighed og friluftsliv. Eleverne kan vælge op til tre linjefag. Derudover har skolen en lang række valgfag, der spænder lige fra Badminton og Billedkunst til Tekstilværksted og Tysk. Se mere på faarevejleefterskole.dk


Faarevejle Efterskole · Skjoldsvej 5 · 4540 Fårevejle · Tlf. 59 65 32 65
www.faarevejle.dk

Related Articles