En tryg proces med en erfaren advokat

Af Susanne

Når man skal vælge en advokat, der kan give juridisk hjælp, er det vigtigt, at sagen bliver løst på bedst muligvis, og at advokaten hele tiden hjælper kunden på en måde, der giver værdi for ham eller hende. Det handler blandt andet om at kunne sætte sig ind i en helhed og forstå klientens situation, og at sørge for, at alle klienter er i trygge hænder ved at sikre, at intet uforudset så vidt muligt sker undervejs i processen.

En sådan advokat er Lars Søndergaard, der har advokatkontor på Lyngbyvej 20. Han har i mange år arbejdet med speciale i erstatningsret, herunder  med fokus på skader, som hans klienter er kommet ud for. Det har f.eks. været patienterstatning, trafikulykker, arbejdsskader m.v. ”Der er mange ting, man kan få erstatning for, så det er en meget bred vifte af forskellige forhold, jeg har arbejdet med. Jeg sidder faktisk lige netop nu med en sag, hvor en klient i forbindelse med genoptagelse af en sag i patienterstatningen har fået yderligere 1,6 mio. kr. i erstatning. Det er en god nyhed at viderebringe til en klient,” siger Lars Søndergaard, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet.    

Han har ofte sager i Ankenævnet for Forsikring, forskellige retssager i byretten og landsretten samt en del sager i Højesteret. Udover erstatningsret beskæftiger Lars Søndergaard sig også med dødsboer og konkursboer, almindelig erhvervsrådgivning samt udarbejdelse af testamenter, ægtepagt, købspapirer ved en hushandel m.v. 

Ukompliceret proces
Mange kan være lidt usikre på, hvad det indebærer at bruge en advokat, og hvordan processen forløber. Når en klient starter en sag hos Lars Sønder-gaard, tager de naturligvis kontakt til ham og forklarer om problemets art for at høre, om han eventuel kan løse sagen. Er det tilfældet, og er det et område, han arbejder med, tager han sig af sagen, men drejer det sig om et område, hvor en kollega eventuel har større erfaring, har han ingen proble-mer med at give sagen videre til andre med mere erfaring. 

”Der kan også være sager, hvor jeg henviser til Københavns Retshjælp, der udover at være dygtige, også er gratis. Men i de tilfælde, hvor vi er enige om, at jeg tager sagen, mødes vi rent fysisk eller per telefon. Derefter fremsender jeg en ordrebekræftelse til klienten, hvor der er en beskrivelse af, hvad vi har aftalt, jeg skal hjælpe med samt oplysninger om priser og hvordan salæret beregnes. I alle sager om erstatning medfølger der en fuldmagt, som klienten skal underskrive, før jeg kan begynde sagsbehand-lingen. Mere kompliceret er det ikke – klienten kan i øvrigt altid tilbagekalde fuldmagten, hvis hun eller han ønsker det,” understreger Lars Søndergaard. 

Hvorfor bruge en advokat?
Det korte svar er, at man i eksempelvis erstatningssager sædvanligvis får en bedre erstatning, fordi den er beregnet eller kontrolleret af én, der repræsenterer den tilskadekomnes interesser.  I modsat fald skal den enten beregnes af vedkommende selv, hvilket kan være uhyre kompliceret, eller af forsikringsselskabet, som jo ikke har samme baggrund for at sætte sig i den tilskadekomnes sted, forklarer den lokale Østerbroadvokat. Endelig er der sager, hvor der ikke er enighed om at udbetale erstatning. Den uenighed kan kun løses, ved at den efter egen opfattelse erstatningsberet-tigede opgiver sit krav eller går i retten med det. Der er meget få mennesker, som selv anlægger retssag om erstatningsspørgsmål. I erstatningssager er der tit uenighed om erstatningspligten og endnu oftere om erstatningsstørrelsen. Det kan eksempelvis dreje sig om lægelige skøn, og de kan afgøres i retten, hvis man når dertil. Skal de det, skal der tit stilles spørgsmål til retslægerådet. Det er noget, vi advokater har rutine i og erfaring med. 

En advokat skal også kunne vurdere, om det er sag, der giver mening, eller
om den er helt håbløs. Her skal man altid give et helt ærligt svar,” siger
Lars Søndergaard. 

Lars Søndergaard
har været advokat i mere end 30 år og er medlem af Advokat-
samfundet. I de første år af sin karriere arbejde han i provinsen for siden at arbejde i 12 år for et større advokatfirma i København. Han har været selvstændig advokat i 20 år og har i dag kontor på Lyngbyvej 20, hvor der på begge sider af bygningen er masser af parkeringspladser samt nærhed til bus, tog og metrostationen Vibenhus. 


Advokatfirmaet Lars Søndergaard · Lyngbyvej 20, 3. th. · Østerbro · Tlf. 20 26 74 39 · www.advokatls.dk

Related Articles