Elektronisk adgangssystem er fremtiden 

Af Susanne

Mange ejer- og andels-boligforeninger på Østerbro har et fælles låsesystem til ejendommen. Det kan give en række udfordringer, hvis man har et ældre system, hvor man har mistet sin nøgle eller har svært ved at få et overblik over, hvor mange nøgler, der er i omløb. Et elektronisk adgangssystem fra Østerbrovirksomheden Sesam Låse gør, at man ikke behøver at lave systemet om, når en nøgle er væk samtidig med, at man har et bedre overblik over, hvem der har adgang til ejendommen.   

Problemet med adgang til et låsesystem opstår for eksempel, når der kommer en ny bestyrelse til en andelsboligforening, fortæller direktør Gert Mejlshede, Sesam Låse, som har servicering af alle de små andelsboligforeninger på brokvartererne som en af sine kerneydelser. Virksomheden har kontor på Østerbrogade og Nørrebrogade og har aner helt tilbage til 1938, hvor den blev etableret på Østerbro. Sesam Låse er en del af familiedrevne Mejlshede Gruppen, der består af Mejlshede Låse, Sesam Låse, DS Låseservice og Dansk Pengeskabsindustri.

“Kommer der eksempelvis en ny bestyrelse til en andelsboligforening, kan de have meget svært ved at få over-
blik over, hvad der findes af nøgler til ejendommen. Hvor mange nøgler har Hjemmeplejen, Årstiderne.dk eller Nemlig.com for eksempel?” spørger Gert Mejlshede og fortsætter: “Det er typisk selskaber som dem, der er de store forbrugere af nøgler eller brikker, ikke beboerne selv. Beboerne i den typiske forening aner ikke, hvem der har adgang til ejendommen. Døren kunne lige så godt være vidtåben. Ind i mellem er der beboere, der på en generalforsamling stiller forslag om, at de skal have styr på, hvem der har adgang til ejendommen. Og det er her, vi kommer ind i billedet,” forklarer han med udgangspunkt i, at Sesam Låse blandt andet sælger låsesystemer til ejendomme. 


Styr på adgang i det lange løb

Der er grundlæggende to måder, man kan tackle problemstillingen med mistede nøgler på. Man kan skifte sine almindelige nøgler ud med nye nøgler, og så har man styr på adgangen i en periode. Eller man kan skifte til en elektronisk løsning, så man over en meget længere periode har styr på adgangen. Med den elektroniske løsning kan man løbende ændre i rettigheder, såsom at lukke en nøgle eller brik ned og siden åbne den igen. 

“Det koster lidt mere end den mekaniske løsning, men til gengæld er det meget smartere i drift. Hvis fru Olsen får stjålet tasken på vej hjem fra indkøbsturen, så tager hun fat i den nøgleansvarlige og melder tyveriet af nøglen. Hun får så en ny brik eller elektronisk nøgle, og første gang hun bruger den, er den gamle kodet ud. På den måde kan man holde sikringen på et betydeligt højere niveau, end hvis det bare var almindelige nøgler. Vores systemer gør, at man ikke behøver at skifte hele systemet ud, hver gang nogen mister en elektronisk nøgle eller brik. Med den elektroniske løsning skifter man bare den enkelte nøgle ud, og så kører systemet trygt videre,” siger Gert Mejlshede.  

Elektroniske postkasser

Flere og flere er også begyndt at benytte elektroniske løsninger til deres postkasser. Mængden af pakkepost er stegen enormt herhjemme, og efterhånden kan mange postkasseleverandører også levere elektroniske postkasser, der kan integreres til adgangssystemerne og pakkepostkassesystemer. Det gør det muligt for ejer- eller andelsforeningen at få elektroniske pakkepostkasse-systemer i deres egen opgang. Så er de fri for at skulle ned i kiosken efter pakkeposten. Og hvis man kan integrere den løsning med adgangssystemet, så man benytter den samme brik, gør det kun det hele meget nemmere. 


“Vi sælger blandt andet myRENZbox, hvor man får et pakkepostanlæg, der kan modtage og afsende pakker på ens egen matrikel. Udover at man modtager pakker i anlægget, kan man også sende fra det, hvis man eksempelvis har behov for at returnere en vare, man har bestilt på nettet. Beboere tilknyttet boksen har adgang med enten nøglebrik eller PIN-kode, og der er rig mulighed for integration i nuværende adgangskontrolsystemer, hvis man ønsker det,” fortæller Gert Mejlshede og konkluderer: “Systemerne bliver tilpasset den ejendom, som ønsker løsningen, hvilket er vigtigt, da behovet i en lille ejendom med få beboere er væsentligt anderledes end behovet i en stor ejendom med mange beboere.”

Elektronisk løsning meget populær
Den elektroniske løsning buldrer frem på boligmarkedet i disse år. Når Sesam Låse sender et tilbud ud på mekaniske låse, sender de altid et tilsvarende tilbud på elektroniske låse med. Det er, understreger Gert Mejlshede, i høj grad den elektroniske løsning, folk efterspørger i dag. Her kan Sesam Låse tilbyde flere forskellige løsninger. De mest populære løsninger i dag kommer fra henholdsvis Salto og iLOQ. Den ene løsning bruger en brik, mens den anden bruger en elektronisk nøgle. Hvad der er bedst til ejendommen afhænger af, hvor mange nøgler eller låse, den har. Det er nemlig afgørende for, hvad der rent prismæssigt bedst kan betale sig. “Vi tager ud og måler op, og ud fra det anbefaler vi, hvilken løsning man bør benytte. Vi kan stå for monteringen og servicen af dem begge, så det er nemt og enkelt for ejendommen og bestyrelsen, der jo typisk ikke leder efter flere opgaver, end de allerede har.” 


Sesam Låse · Østerbrogade 120-122 · Tlf. 35 42 00 33 · www.sesam.dk 
Mejlshede Låse · Nørrebrogade 84 · Tlf. 35 39 39 39 · www.mejlshede.dk

Related Articles