Bæredygtig og miljøvenlig algebehandling

Af Susanne

Virksomheden Alge-Stop laver effektiv algebehandling, rensning og imprægnering af boligen og ejendommen på en bæredygtig og miljøvenlig måde.

Nu er det endelig blevet varmt igen, og væksterne er for alvor begyndt at gro igen. Det er skønt med grønne blade på træerne og blomstrende planter, men de stigende temperaturer betyder også, at alger, mos og lav træder tydeligt frem. Derfor er det tid til at få algebehandlet, renset og impræg-neret sin træ- eller fliseterrasse, indkørsel, tag, facade eller anden belæg-ning, så boligen, ejendommen eller erhvervslejemålet fremstår lige så smukke og præsentable, som da de var nye og får en længere levetid. Her kan Alge-Stop, som er Danmarks største algebekæmpelsesfirma, træde hjælpende til og skabe et smukt resultat, der holder i årevis.

Alge-Stop har arbejdet med algebekæmpelse og rensning siden 2007 og har behandlet tusinder af terrasser, fliser, facader og tage med mere gennem årene. “Vi har opsamlet en stor viden, som kommer vore kunder til gode. Vi har fået udviklet vores egen imprægnering, som holder betydeligt længere end de gængse produkter. Derfor kan vi give en unik 15 års dokumenteret garanti på vores imprægnering. Samtidig har vi også for fem år siden udviklet en imprægnering specifikt til træterrasser, som også fungerer rigtig godt, selv om imprægnering af træ er meget kompliceret,” fortæller adm. direktør Jørgen Enggaard og ejer af Alge-Stop. ”Samtidig har vi udviklet en ny og endnu mere bæredygtig løsning, der lever op til FN’s Verdensmål. Vi tilbyder nu som noget ekstra at rense fliser og terrasser, hvor vi opsamler og genbruger vandet. Desuden bruger vi altid så lidt vand som muligt, hvilket vi kan gøre, fordi vi har det bedste og mest effektive udstyr i branchen.”

Bolig og ejendomme får større værdi
Når man renser og imprægnerer tage, facader, terrasser og belægninger, får de længere levetid, da de afviser vand, salt og frostsprængninger, som er skyld i, at de nedbrydes. Faktisk kan man også spare på varmeregningen, hvis man får renset og imprægneret sin hus- eller ejendomsfacade, pointerer Jørgen Enggaard: “Imprægneringen forhindrer vandet i at ophobe sig på facaden, og en tør facade isolerer langt mere effektivt. Hvis man løbende sørger for at vedligeholde sin bolig, får den en betydeligt højere værdi. Desuden kan en god vedligeholdelse betyde, at man ikke behøver at bruge penge på at skifte tingene ud.

Det er også bedre for miljøet, da al ny produktion medfører CO2 udledning. Så der er mange fordele ved at vedligeholde på den rigtige og bæredygtige måde,” siger Jørgen Enggaard, der pointerer, at de har stor erfaring med at rense større ejendomme som mange af dem, der findes på Østerbro. ”Man er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Når vi behandler ejendommens facade, starter vi altid med at gennemgå facaden – gerne med inputs fra dem, der kender facaden. Det gør vi for at sikre, at behandlingen både lever op til folks ønske om det færdige resultat, og ligeledes for at sikre os, at behandlingen bliver udført korrekt, så over-fladen ikke bliver ødelagt. Herefter fortæller vi, hvilken behandling, der vil give det bedste resultat, og til sidst udarbejder vi et uforpligtende tilbud på behandlingen.”

Miljørigtig løsning Hos Alge-Stop er vand en stor del af deres hverdag. Derfor er de bevidste om, at rent vand er en vigtig ressource for miljøet og for os mennesker. ”Det er derfor, vi har taget skridtet videre og udviklet en metode, hvor vandet opsamles, filtreres og genanvendes. Det er en investering for os og vores kunder på kort sigt, og det betaler sig ind for både miljø og mennesker på længere sigt. Vi gør derfor vores bedste for at leve op til vores egne standarder, men også for at leve op til FN Verdensmål nr. 6, der skal sikre rent vand og sanitet til alle og FN Verdensmål nr. 12, der skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion. Vi er stadig først, størst og bedst på markedet, men nu er det vores ambition også at være først, størst og bedst på den bæredygtige dagsorden. Det er derfor, vi tilbyder vores kunder både den traditionelle rensningsløsning og den bæredygtige rensningsløsning, som koster lidt mere, men som er en løsning, vi anbefaler alle at benytte,” slutter Jørgen Enggaard.


Alge-stop · Tlf. 22 10 02 11 · www.alge-stop.dk

Related Articles