5 gode grunde til at vælge Københavns Skole & Idrætsakademi

Af Susanne

Københavns Skole & Idrætsakademi kan på sjette år tilbyde en skoleform, hvor man som elev opnår optimale betingelser med både sin idræt og sin uddannelse. Her er fem rigtig gode grunde til at vælge skolen på Gartnerivej

1 Tusindvis af træningstimer baner vejen til succes For at komme gennem nåleøjet, skal man til op­tagelsesprøve i fodbold eller tennis, der er skolens sportsgrene, samt til en optagelsessamtale, såfremt optagelses-prøven klares tilfredsstillende. For skoleleder og en af initiativtagerne til skolen, Johnny Wetterstein, handler den markant sportslig indsats om, at eleverne ind i voksenlivet kan dyrke idræt på højt sportsligt niveau:  ”Vi arbejder til dels efter princippet om, hvis du vil være god til noget, skal du træne i mindst 10.000 timer. Det svarer vel til at træne 20 timer om ugen. Det er det samme, som hvis du vil være en dygtig musiker eller kunstner. Man er nødt til at træne så meget, hvis man gerne vil blive rigtig dygtig til noget,” forklarer han.

2 Sammenhæng mellem træning, skolegang og socialt liv Eleverne har en hverdag, hvor de træner hver morgen inden den normale skolegang. Om eftermiddagen træner de igen, men denne gang i de respektive foreninger, de skal være tilknyttet. ”Skolen er sat i verden for at give børn, der gerne vil nå langt med sin sport, en mulighed for at få en stor træningsmængde til at passe sammen med skolegang, familieliv, venner og alle de andre forskel-lige sociale former på en optimal måde,” siger Johnny Wetterstein og ud-dyber: ”Ting som lektier bliver så vidt muligt lavet på skolen, vi stiller træningstøj til rådighed m.v. Så kan leverne slappe af og koncentrere sig om at få et velfungerende socialt liv sammen med familie og venner,” siger Johnny Wetterstein.

3 Kost og ernæring spiller en rolle Skolen går også meget op i ernærings-rigtig kost. Eleverne skal spise hensigtsmæssigt i forhold til deres sport og skole-­ gang. Nutella oven på et stykke lyst brød og en sukkerfyldt cola duer ikke, pointerer Johnny Wetterstein. ”Eleverne skal have de rigtige kulhy-drater og proteiner for at kunne holde til træningen og de mange aktivi-teter. Deres hjerner skal også være klar til de forskellige fag. Udover en god kost skal de også sørge for at få sovet tilstrækkeligt, da søvn er vigtig for god restitution.”

4  Samarbejde med tennis- og fodboldforeninger Københavns Skole & Idrætsakademi samarbejder med idrætsforeninger i København, som har et ambitionsniveau, der sigter højt i udviklingen af fodbold-og tennisspillere. I det samarbejde har de fokus på at målrette processen for at skabe de rigtige muligheder, der betyder, at den enkelte elev opnår sådanne potentialer, at de ind i voksenlivet kan dyrke deres idræt på et højt sportsligt niveau.

5 Det hele menneske Skolen tænker på eleverne som hele mennesker, og derfor har de blandt andet tilknyttet sportspsykologer og yogaundervisere. ”Vi arbejder også efter begrebet Growth Mindset, som kort fortalt handler om, at man ikke lukker ned for sig selv, hvis tingene ikke går, som man havde håbet. Eleverne skal se modgang og nederlag som en udfordring og tænke ud af boksen. Det er legalt at lave fejl, da det er gennem vore fejl, at vi lærer noget nyt. Jeg oplever, at det virker, da vore elever er supermotiverede og engagerede,” fortæller Johnny Wetterstein.

På Københavns Skole & Idrætsakademi lærer eleverne, udover at dygtiggøre sig i en række sportsgrene og rent fagligt, også at leve sundt i forhold til både motion, kost og gode søvnvaner.


Se mere på www.kbhakademiet.dk

Related Articles