Sjov, bevægelse, høj faglighed, venskaber

Af Susanne

Københavns Skole & ­Idrætsakademi · 0.-3. klasse
Er du til høj faglighed, bevægelse og motorik, er vi den skole, du søger.

Høj faglighed

Skolens tilgang til undervisningen er, at eleverne lærer på hver deres måde og har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hver elev har sin unikke læringsstil. For at differentiere og målrette undervisningen til den enkelte elev, tager akademiet udgangspunkt i teorierne om forskellige læringsstile og flere intelligenser.

Tennis

Københavns Skole & Idrætsakademi arbejder med elevens professionelle tilgang til tennis, hvor de taktiske, fysiske, tekniske og kognitive færdigheder udvikles.’ Akademitrænere og lærere tilpasser og arbejder individuelt med elevens udvikling i tennis, herunder arbejdes der med metoder til hver enkelt spiller, der har til hensigt at skabe en væsentlig progression i den træning, man modtager på Akademiet.

Fodbold

Københavns Skole & Idrætsakademi har som en ambitiøs satsning, fokus på den enkeltes talentudvikling i fodbold, samtidig med at man opøver de kompetencer, der giver afsæt til at forstå sig selv i forhold til de udfordringer, der ligger i fodbold som et holdspil.

Akademiets træning foregår fra mandag til fredag om morgenen, hvor der arbejdes med elevernes nuværende erfaringsniveau og deres tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Deltag i Informationsmøde

Den 6. maj kl. 17.00-18.00 og 3. juni kl. 17.00-18.00

Ved informationsmøderne fortælles der om skolens ­koncept:

Hvordan hverdagen på skolen foregår m.h.t. det faglige læringsoptag og den sportslige indsats. Man får mulighed for at stille spørgsmål, og efter informationsmødet er der en rundvisning på skolen.


Københavns Skole & Idrætsakademi · Gartnerivej 9 · 2100 Kbh. Ø · Tlf. 50 50 87 93 · www.kbhakademiet.dk

Related Articles