REMA 1000 mindsker plastforurening

Af Susanne

Plastforurening er et voksende problem, og derfor har discountkæden REMA 1000 valgt at bekæmpe udfordringerne sammen med Københavns Kommune og Plastic Change. Det har bl.a. resulteret i, at brugen af plast minimeres, og at den anvendte plast så vidt muligt kan genanvendes.

Plast i naturen er et voksende globalt problem. De store mængder plast er en trussel for mange dyr, og samtidig har det også en negativ effekt på klimaet. Der er derfor mange gode grunde til at sænke vores overordnede forbrug af plast og genanvende mere af det, der allerede findes. Det var blandt andet derfor, discountkæden REMA 1000 for en række år siden gik i dialog med Københavns Kommune om udfordringerne med at sortere affald og især plast. “Kommunen er meget seriøs ift. den grønne omstilling, og de informerede os om, at det kunne være en rigtig god ide, hvis vores emballager var designet, så de var til at sortere og blive genanvendt. Vi sælger store mængder varer og dermed også meget emballage, og da vi har en holdning til tingene og er vores samfundsansvar bevidst, gik vi i gang med at kigge ind i problematikken omkring affald og plast sammen med Københavns Kommune og organisationen Plastic Change,” fortæller Anders René Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000.

Plast- og affaldssortering er et kompliceret område, så derfor indledte REMA 1000 samarbejdet med netop de to organisationer, som har stor viden om udfordringerne. Det centrale begreb i hele problematikken er cirkulær økonomi. Det er det, alle snakker om i dag – klima, CO2, genanvendelse m.v., pointerer Anders René Jensen: “Vi spurgte ind til, hvad vi helt konkret kan gøre. Cirkulær økonomi kræver en lang række investeringer og omstillinger. Vi er blot en del af en større helhed, der skal gøre noget, for at målene kan opfyldes. Vi har valgt ikke at afvente, hvad andre gør, men i stedet starte med vores del og alt det, vi kan. Hvis alle parter også gør det, skal vi nok lykkes med at komme i mål,” mener han.

Minimer brugen af plast
Det handler for det første om at minimere brugen af plast og kun bruge det, som er nødvendigt. Plast er godt, understreger Anders René Jensen, selvom mange finder den udtalelse provokerende. “Der findes pt. intet materiale, der er bedre til at emballere og opbevare fødevarer. De får en langt bedre holdbarhed med plast. Problemerne opstår især, fordi vi smider det de forkerte steder hen. Det er jo ikke materialets skyld. Vi arbejder også aktivt for at forhindre madspild, og hvis maden er bedre emballeret, smider vi mindre mad væk. Det har en meget større klimamæssig positiv effekt at undgå madspild end at lade være med at bruge plast. Det er kun en lille del af klimaaftrykket, der kommer fra at producere emballagen. Det samme gælder for transporten. Resten af klimaaftrykket kommer fra, at vi producerer varerne. Så at producere varer, vi ikke spiser og smider ud, har et langt større klimaaftryk. Derfor er plast stadig en del af fremtiden, som tingene ser ud nu,” siger han.

Brug kun én type plast
Det næste er at sørge for, at den emballage, REMA 1000 benytter, er designet på en måde, så det kan sorteres og genanvendes i fremtiden. For at det kan ske, må der kun bruges én type plast i emballagen. Det skal være nogle rene fraktioner af plast, for at det kan komme retur, oparbejdes og bruges igen. “Der skal også være en efterspørgsel. Ingen har lyst til at røre ved noget, hvis der ikke er penge i det. Derfor efterspørger vi emballager af genanvendt plast. Stort set er alle emballager på vores egne produkter til rengøring og personlige pleje af genanvendt plast. Der, hvor vi må og kan, bruger vi genbrugsplast. På den måde skaber vi cirkulær økonomi,” påpeger Anders René Jensen.

Emballageguide til leverandører
Sammen med Plastic Change og nogle af deres specialister har de gennemgået alle varerne i butikken, hvor de har fundet frem til, hvad discountkæden bør gøre ift. den klimamæssige belastning. “De fandt en masse varer, der var helt forkerte ift. den cirkulære økonomi. Vi lavede derfor en to-do-liste om, hvordan emballagerne skal designes og ændres. Desuden har vi lavet en emballageguide til vores leverandører, så de ved, hvordan de skal emballere, pakke og transportere varerne. På den måde er vi med til at sikre, at så meget som muligt kan komme tilbage i de rigtige strømme, og så lidt som muligt ender i forbrændingen. Det tager tid, men vi arbejder målrettet hen imod at opnå alle vores mål.”

Drop brug-og-smid-væk
Engangsplast i varer som sugerør og service er allerede historie nu hos REMA 1000, men de er gået skridtet videre og siger, at de slet ikke skal tænke i engangsbaner. Tingene skal kunne bruges flere gange. Lidt som de forrige generationer levede, hvor brug-og-smid-væk tanken ikke eksisterede. Alt det service, kæden har i butikkerne, er af plast, men kan smides i opvaskemaskinen flere hundrede gange, så det kan genbruges. Alternativer som bambus og stål er også klimabelastende, og det er en lang rejse at nå derhen, hvor alle gerne vil hen. “Kommunerne herhjemme sorterer forskelligt, så vi kan ikke lave en affaldssorteringsguide til forbrugerne, hvor vi eksempelvis fortæller, om det skal i hård eller blød plast, i pap osv. Men nu er der blevet lovgivet om, at alle kommuner skal sortere ensartet, så det bliver nemmere at tænke den cirkulære økonomi ind i hverdagen. Vi har haft en kæmpeeffekt af vores tiltag og sparet mange tons plast. Det betyder noget for klimaet, så vi fortsætter med at kæmpe for at mindske plastforureningen,” konkluderer Anders René Jensen.


REMA · Læs mere på ansvarlighed.rema1000.dk

Related Articles