Optimale rammer for idræt og uddannelse

Af Susanne

Skoleåret er startet og Københavns Skole & Idrætsakademi kan på femte år tilbyde en skoleform, hvor man som elev opnår optimale betingelser med idræt og skolegang. 

Her er lidt good-to-know-information!

10.000 timers træning

For at komme gennem nåleøjet skal man til optagelsesprøve i fodbold eller tennis. For viceskoleder og en af initiativtagerne til skolen, Karina Lindgreen, handler det om, at eleverne ind i voksenlivet kan dyrke idræt på højt  sportsligt niveau: ”Vi arbejder efter princippet om, hvis du vil være god til noget, skal du træne i mindst 10.000 timer. Det svarer godt og vel til at træne 20 timer om ugen året rundt. Det er det samme, der gælder, hvis du vil være en dygtig musiker eller kunstner. Man er nødt til at træne meget, hvis man vil blive god til noget,” forklarer han.

Træning passer med skolegang og socialt liv

Eleverne har en hverdag, hvor de træner hver morgen. Om eftermiddagen træner de igen, men denne gang i de klubber, som de spiller i.  

 ”Skolen er sat i verden for at give børn, der gerne vil nå langt med fodbold eller tennis og samtidig opnå et højt fagligt niveau. På Københavns Skole & Idrætsakademi passer træningsmængden med skolegang, familieliv og venner på en optimal måde,” siger Karina Lindgreen og uddyber: 

”Lektier bliver så vidt muligt lavet på skolen, og vi stiller træningstøj til rådighed. På den måde kan eleverne slappe af og koncentrere sig om at få et velfungerende socialt liv sammen med familie og venner,” fastslår Karina Lindgreen.  

Et godt samarbejde med foreninger

Københavns Skole & Idrætsakademi samarbejder med idrætsforeninger i København, som har et ambi-tionsniveau, der sigter højt i udviklingen af fodbold- og tennisspillere. I det samarbejde har skolen fokus på at målrette processen for at skabe de rigtige betingelser der betyder, at den enkelte elev opnår sådanne potentialer, at de ind
i voksenlivet kan dyrke deres idræt på et højt sportsligt niveau. Samarbejdet omfatter blandt andet de tre fodboldklubber B1903, HIK og F.C. København, hvor der er lagt vægt på at talentudvikle de mange dygtige fodboldspillere, som går på skolen.


Københavns Skole & Idrætsakademi · Gartnerivej 9 · 2100 Kbh. Ø
Tlf. 50 50 87 93 · Du kan læse mere på www.kbhakademiet.dk http://www.kbhakademiet.dk

Related Articles