ØsterGRO gør bæredygtighed helt jordnært

Af Susanne

På Danmarks første tagfarm ØsterGRO lever og ånder hele holdet for en bæredygtig produktion af afgrøder. Bliv inspireret til konkrete tiltag du kan tage i brug i din hverdag.

I silende regn spadserer jeg hen over Skt. Kjelds Plads på Østerbro, hvor man virkelig er lykkes med at få den vilde natur til at spille sammen med noget så unaturligt som en rundkørsel, der forgrener sig ud i fire veje. Lige rundt om hjørnet finder jeg den vindeltrappe, der fører op til Danmarks første tagfarm. Jeg må lige tage et par dybe vejrtrækninger, for trinene er konstrueret, så man kan se, hvor langt der er ned. Jeg får hurtigt genfundet mit fodfæste, da jeg kommer op på 3. sal, for det er både et beroligende og betagende syn, der møder mig. Det føles som at træde ind i en levende kulisse, vinden har fat i den frodige køkkenhave, og solsikkerne står og rokker med. Der er virkelig noget fascinerende over at stå midt i en køkkenhave med udsigt over Østerbros tage. Der er dug på ruderne af drivhuset, hvor jeg skal mødes med Nanna Jespersen, som siden marts 2022 har været ØsterGROs gartner. Hun står for deres økologiske køkkenhave og deres CSA forening (Community Supported Agriculture), hvor man som medlem betaler forud for en sæson og selv afhenter sine afgrøder. Man kan også være med til at dyrke afgrøderne, men det er helt frivilligt. Hver tirsdag kan alle, der har lyst, nemlig komme og lære, hvordan man holder sådan et lille landbrug, som ikke er meget større end en køkkenhave uden for byen. Siden 2014 har køkkenhaven kunne brødføde 40 familier med afgrøder i høstsæsonen.

Københavns første klimatilpassede bydel

Det var også tilbage i 2014, at arkitekterne og landskabsarki-tekterne Kristian Skaarup, Livia Urban Swart Haaland og Sofie Brincker gik sammen om at skabe Danmarks første tagfarm. De havde inspiration med fra det store udland, hvor fænomenet allerede levede i bedste velgående. Placeringen var på sin vis tilfældig, for hvor finder man lige et tag i København, der kan bære 110 tons jord? På et gammelt bilauktionshus på Østerbro, skulle det vise sig, men selvom placeringen var mere eller mindre tilfældig, så endte det med at passe som hånd i handske, at adressens placering netop ligger midt i klimakvarteret.

Klimakvarteret er Københavns første klimatilpassede bydel. Bydelen var blandt de hårdest ramte i København ved skybruddet tilbage i 2011, hvor mange kældre blev oversvømmede. København kommune gik derfor sammen med samarbejdspartnere som landskabstegnestuen SLA og beboere i kvarteret om at skabe en række løsninger, så området kan rumme store regnmængder i fremtiden. Man har flere steder erstattet asfalt med frodig beplantning i Skt. Kjelds kvarteret, således at jorden kan absorbere regnvandet og lede det videre ud til kanalen i stedet for at overbelaste kloakkerne. 

Bæredygtig hverdag

Mens der ikke er noget positivt at sige om klimaforandringerne, så er det alligevel værd at glæde sig over innovative og bæredygtige initiativer som klimakvarteret og ØsterGRO. Ifølge Nanna er ØsterGRO ekstremt bæredygtig, da der er en ultrakort afstand fra, hvor afgrøderne dyrkes og ud til de lokale medlemmer. De recirkulerer også deres næringsstoffer, så der stort set ingen spild er. For eksempel kan medlemmer, der ikke ønsker at bruge deres gulerodstoppe i en pesto eller lignende, fodre havens kaniner og høns, eller de kan komme gulerodstopene direkte på komposten, som så nedbrydes og laver næring, som kommer jorden til gode igen til næste år. 

Men hvad kan man så gøre som forbruger, hvis man ikke lige har adgang til lokale afgrøder og en køkkenhave, men alligevel ønsker at træffe nogle bæredygtige valg? Det har Nanna heldigvis nogle gode bud på.

Ifølge Nanna kan man som forbruger gøre meget: “Måske kan forbrugerne vende hele kæden. Der var ikke nogen produktion af billigt grisekød, hvis der ikke der var nogen, der købte det. Der er masser, der køber det hele tiden, så derfor findes det”. Nanna peger dog også på, at der er brug for større incitamenter og handling fra politisk side. Selv har hun valgt at sætte sine kræfter ind på den indflydelse, hun kan have, ved én til én kontakt i samtalen med et andet menneske, for det mener hun nemlig også har en værdi. 

Hvis du er nysgerrig på at vide mere om ØsterGRO og opleve stedet, så kan du melde dig til en rundvisning, deltage ved deres frivillige tirsdage eller du kan nyde en brunch eller fællesmiddag i deres restaurant GRO Spiseri som holder til i drivhuset. 

Af Mynthe Søyland · Mynthe er praktikant på Mit Østerbro og skriver om byens liv, kultur og bæredygtighed.


Besøg ØsterGro på Skt. Kjelds Plads · Tlf. 31 72 99 69 · www.oestergro.dk

Related Articles