Lokalt gymnasium har internationale ambitioner

Af Susanne

NEXT Vibenshus Gymnasium rækker ud mod verden med en række nye tiltag, der skal ruste eleverne til en international karriere.

De sidste mange år har Vibenshus Gymnasium på Østerbro uddannet studenter med talent og interesse for de såkaldte STEM-fag (science, technology, engineering og math). Htx-gymnasiet på Jagtvej er med sine godt 300 elever et forholdsvis lille gymnasium, hvor alle kender alle. Ambitionerne er til gengæld store, for eleverne kan med deres faglighed være med til at løse nogle af fremtidens store globale udfordringer.

Oplagt med internationalt samarbejde
Derfor opruster gymnasiet nu på det internationale område, og målsætningen er, at alle elever, der bliver studenter på Vibenshus Gymnasium, skal være klædt på til at forfølge en international karriere.

“Vi ønsker at være et internationalt gymnasium, for det indbyder vores faglighed til. Vores elever har stort fokus på og talent for bl.a. naturvidenskab og it, og det betyder, at mange af dem kommer til at arbejde med eksempelvis klima, sundhed og moderne teknologi, når de engang skal ud på arbejdsmarkedet”, forklarer rektor Rikke Kirkeskov Sørup og fortsætter: “Det er områder, hvor problemstillingerne rækker ud over landegrænser, og derfor er det vigtigt, at de allerede i gymnasiet kommer ud i verden, stifter bekendtskab med internationalt samarbejde og danner netværk med unge fra andre lande.”

Udvekslingsprogrammer på alle studieretninger
Helt konkret bliver der fra skoleåret 23/24 indført udvekslingsprogrammer på alle gymnasiets studieretninger. Gymnasiet har allerede god erfaring med udvekslingsprogrammer gennem studieretningen International Science, hvor man de seneste år har sendt elever rundt til partnerskoler i en række europæiske lande.

“Vores nye satsning tager i høj grad udgangspunkt i vores nuværende internationale studieretning, som har fungeret rigtig godt i mange år. Vi har faktisk netop har vundet en international pris for at projektere et udvekslingsforløb, hvor vores elever sammen med elever fra blandt andet Grækenland, England og Fransk Guiana byggede en raket til klimaovervågning”, fortæller Rikke Kirkeskov Sørup.

Nu arbejdes der på højtryk for at etablere yderligere partnerskaber og udtænke nye spændende faglige projekter på de øvrige studieretninger:

“På to af vores studieretninger er vi i gang med at etablere samarbejder i Norden, og planen er, at vores klasser her skal have en fast udvekslingstur til Island på deres andet år. Derudover skal vores computerscience-elever samarbejde med både virksomheder og en partnerskole i Hamborg, som de naturligvis også skal besøge”, forklarer Rikke Kirkeskov.

Ny engelsksproget studieretning
Når eleverne starter op på Vibenshus til næste sommer bliver det ikke bare til et mere internationalt orienteret gymnasium. Det bliver også til en helt ny studieretning, hvis alt går som planlagt.

“Vi har lige nu en ansøgning liggende hos undervisningsministeriet om en studieretning med fagene bioteknologi og samfundsfag. På samfundsfag håber vi at kunne gennemføre undervisning udelukkende på engelsk, og ligesom vores øvrige studieretninger vil der være ekstra rejseaktivitet”, siger Rikke Kirkeskov Sørup.

Der bliver ifølge Rikke Kirkeskov Sørup tale om en lidt ”blødere” htx-studieretning, hvor bioteknologien sættes i spil globalt. Kombinationen med samfundsfag lægger op til, at eleverne forholder sig til de politiske og etiske aspekter ved den teknologiske udvikling og de globale udfordringer, som verden står over for.

“Mange af vores elever er meget engagerede og arbejder også frivilligt med globale udfordringer, fx i regi af Operation Dagsværk og Den grønne ungdomsbevægelse. Den nye studieretning matcher dette engagement. Vores plan er, at eleverne skal have mulighed for at deltage i internationale camps med andre unge og arbejde med de globale emner,
der ligger dem på sinde”, slutter Rikke Kirkeskov Sørup.

Vil man vide mere om Vibenshus Gymnasium, kan man læse mere på vibenshusgym.dk. Gymnasiet afholder en række orienteringsaftener til januar.

Kort om Vibenshus
● Vibenshus Gymnasium ligger på Jagtvej 163 på Østerbro
● Der går ca. 300 elever på gymnasiet
● Gymnasiet er et htx -gymnasium. Htx står for højere teknisk eksamen
● På gymnasiet har eleverne en bred pallette af fag, men særligt fokus på STEM-fagene. 
● En htx-eksamen giver adgang til videregående uddannelser lige som de øvrige gymnasiale uddannelser. 
● Eleverne fra Vibenshus læser typisk videre på DTU, IT-Universitet og de sundhedsfaglige og naturvidenskabelige uddannelser på universitet.
● Vibenshus Gymnasium er en del af NEXT Uddannelse København,
der er UNESCO-certificeret verdensmålsskole.


Vibenhus Gymnasium
Jagtvej 163 · 2100 København Ø · www.vibenhusgym.dk

Related Articles