Kunstnere skal ændre rum i Frihavnskirken

Af Susanne

Hen over et år skal fire kunstnere bygge installationer i Frihavnskirken. Arbejdet foregår i samarbejde med menighedsrådet og brugerne i Rosenvængets sogn, og processen kan løbende følges i kirken fra efterårets start. Formålet er at sætte gang i en samtale om, hvad et kirkerum er i dag og i fremtiden.

Tirsdag den 20. september finder valget til Rosenvængets sogn menighedsråd sted. Her kan du være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet, da menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Rådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke – som for eksempel med planerne for Frihavnskirken på hjørnet af Willemoesgade og Fiskedamsgade.

Der har i sognet længe været et ønske om at bygge Frihavnskirken fra 1905 om. Kirken har i årenes løb flere gange undergået forskellige renoveringer. “Hvordan et kirkerum skal se ud, er noget vores brugere går stærkt op i. Det vækker en masse følelser, og derfor har man ofte været tilbageholdende med at sætte noget nyt op, da man har haft en vis ærbødighed over for det gamle rums udtryk. Derfor har vi kontaktet fire kunstnere, som skal hjælpe os videre i processen ved at gøre os klogere på, hvad vi egentlig ønsker os af et kirkerum. Vi er så heldige, at vi har fået 350.000 kr. fra Statens Kunstfond til forprojektet,” fortæller Rikke Juul, sognepræst i Rosenvængets sogn.

Hvad skal et kirkerum kunne
De fire kunstnere skal arbejde tæt sammen med menigheden, og det er kunstnernes opgave at sætte midlertidige installationer ind i rummet, så de kan inspirere og sætte gang i fantasien hos dem, der bruger rummet. “Ideen er at få folk til at tænke over, hvad det er, et kirke-rum skal kunne, og hvordan det skal røre mig, når jeg træder ind i det. Et kirkerum er jo markant forskellig fra andre offentlige og private rum for den sags skyld. Vi har inddraget kunstnerne, så de kan få gang i en diskussion om rummets funktion og rummet særlige sprog. De skal også være med til, at vi tænker over, hvad vi ønsker at give til de kommende generationer.”

“Vi har fokus på klima, og derfor skal kunstneren ikke lægge op til for mange nyanskaffelser. I stedet skal de vise, hvordan vi kan skabe nyt ved at reparere det gamle på en kunstfærdig måde. Det handler om respekt for traditionen og fortiden, samtidig med at vi kigger fremad og skaber noget nyt. Det handler om at kigge på, hvad det betyder at være en kirke i dag. I dag foregår der mange forskelligartede ting i kirken, og det skal en moderne kirke kunne rumme. Det spændende ved det her projekt er, at vi bliver tvunget til at tænke over, hvad det religiøse egentlig er, og hvordan det taler til os,” siger Rikke Juul.

Værksted i kirken
Hun håber derfor, at folk i Rosenvængets sogn vil tage projektet til sig og være med til at føre diskussionen. Processen med de fire kunstnere starter til efteråret og kører henover ét år. De fire kunstnere, der alle arbejder proffesionelt som kunstnere, er blevet udvalgt af eksperter inden for området. Undervejs i processen har de deres værksted i kirken, og man kan følge med i deres arbejde i hele forløbet. “På den måde kan de skyde sig ind på, hvilken slags menighed der er i kirken, og menigheden kan få indflydelse på resultatet,” påpeger Rikke Juul.

Mockups af det færdige resultat
De midlertidige installationer er såkaldte mockups, der er vellignende modeller af det færdige resultat og ikke bare en skitse. Det gør, at man får en rigtig god opfattelse af, hvordan det endelige resultat i vil tage sig ud. Det kan f.eks. være en mockup af en ny prædikestol.

Med tanke på at der snart er menighedsråd valg i Rosenvængets sogn, skal det nye menighedsråd være en del af processen med udformningen af det nye rum i Frihavnskirken. “Folk, der kommer i kirken, kan selvfølgelig være med til at inspirere kunstnerne, men i den sidste ende er det menighedsrådet, der bestemmer,” påpeger Rikke Juul.

“Men det hele er en proces, hvor vi sammen finder ud af, hvor vi vil gerne vil hen med kirken. Jeg håber, at de kommende medlemmer af menighedsrådet vil interessere sig for projektet, og at de kan se, at Frihavnskirken og de øvrige kirker i sognet er vigtige bygninger i lokalområdet. Det er nogle kulturskatte, vi varetager og bringer videre, og jeg synes, det må være en fantastisk ting at få sat sit fingeraftryk på.”

Få indflydelse
Er du interesseret i at medvirke til udviklingen af Frihavnskirken, så mød op til Valgforsamlingen i Rosenvængets Sogn, tirsdag den 20. september kl. 19:00 i Frihavnskirkens Store Sal.


Rosenvængets Sogns Menighedsråd · Randersgade 3,1. · 2100 København Ø · Tlf. 35 42 17 44 · rosenvængetssogn.dk

Related Articles