Kæbekirurgi Find vej til den bedste behandling

Af Susanne

På Kæbekirurgisk Klinik i København K udføres alle indgreb af højt specialiseret personale. Alle kirurger har massiv erfaring fra mangeårigt virke både i og uden for det offentlige sundhedsvæsen. Klinikkens kirurger udfører årligt mere end 5000 operationer på tænder og kæber.

Klinikken er en specialklinik for tand-, mund- og kæbekirurgi kombineret med et privat aftalesygehus. Klinikken modtager patienter, der bliver henvist via egen tandlæge eller henvender sig på egen hånd. Det private aftalesygehus dækker de patienter, som er blevet henvist til et offentligt sygehus, og hvor udredningsretten eller behandlingsgarantien overstiger
1 måned. Disse patienter kan via patientvejlederen i den pågældende region søge behandling på Kæbekirurgisk Aftalesygehus.

Kirurgiske indgreb 5 dage om ugen
En operation er, foruden ubehaget, en situation forbundet med en vis angst og bekymring. De fleste patienter ser ikke frem til at blive opereret. De ønsker, at det er hurtigt overstået, og at de er i trygge og sikre hænder. Det er derfor, vi har en berettigelse, fortæller kæbekirurg Esben Aagaard. ”Vi er tre hospitalsuddannede kæbekirurger, der kun laver kirurgi, og vi foretager derfor ikke almindelig tandbehandling. Vi har meget erfaring og foretager kirurgiske indgreb fem dage om ugen. Samtidig har vi en lang uddannelse bag os, som er funderet i bl.a. det offentlige sygehusvæsen. For mit vedkommende er kæbeleddet min store interesse, og jeg er en af de specialtandlæger, der på verdensplan, har udført flest kæbeledsbehandlinger. Kæbeleddet er et komplekst og kompliceret område, som det tager mange år at opnå en stor viden om og erfaring i,” siger Esben Aagaard.

Én måneds udredningsret og behandlingsgaranti
Kæbekirurgisk Klinik, der ejes af kæbekirurg Søren Aksel Christian Krarup og Esben Aagaard, er den eneste af sin art i Danmark, som har status af privathospital. De er lige blevet genakkrediteret som aftalesygehus i 2019 uden bemærkninger. At de er et såkaldt aftalesygehus har betydning, hvis man skal have foretaget et kæbekirurgisk indgreb og står på en venteliste til et offentligt sygehus.

”Det er vigtigt at pointere, at mange tandlæger og patienter ikke er opmærksomme på, at fristen på udredning og behandling herhjemme er på 1 måned. Hvis man ikke kan udredes eller behandles på 1 måned, har man krav på at få et andet tilbud, hvis det er muligt. Her kan vi komme ind i billedet i forbindelse med eksempelvis kæbeled, slimhinder eller kirurgiske indgreb i mundhulen, som kræver hospitalsbehandling. Det skal ikke forstås sådan, at hvis man mangler en tand, og der skal isættes et tandimplantat, kan man komme til os gratis. Hvis man derimod er blevet henvist til et offentligt sygehus, og de ikke kan overholde fristen på 1 måned, har man mulighed for at søge behandling hos os. Det gælder også for udredning og behandling. Vi har også patienter, hvor behandlingen bliver betalt af deres sundhedsforsikring.” understreger Esben Aagaard.

Tid til patienterne
På Kæbekirurgisk Klinik prioriterer de, at patienterne kan komme til så hurtigt som muligt, og at de har tid til patienterne. ”Hvis vi skal arbejde til kl. 20.00, så gør vi det. Det er ikke et offentligt system, hvor man går kl. 15.15, fordi reglerne dikterer det. Vi kan selv bestemme over vores tid og er ikke bundet af en 37 timers arbejdsuge. Når patienterne kommer til klinikken, fordi de har så ondt, at det går ud over deres tilværelse, skylder man at give dem en ordentlig og udførlig forklaring og behandling.”

På klinikken får de ofte patienter, der har fået fortalt, at de skal leve med deres smerter i kæbeleddet og i muskulaturen. ”De har hørt, at det går over af sig selv, hvilket det også ofte gør, men det sker desværre ikke for alle. Derfor er det vigtigt, at man kommer i behandling, hvis man stadig har ondt, når der er gået en vis tid. Sker det i tide, kan man undgå at blive kronisk smertepatient. Ventelisterne på hospitalerne i hovedstadsområdet er lange, og ind mellem bliver patienter med smerter i kæben sendt til en fysioterapeut, kiropraktor, egen læge m.fl., fordi tandlægen gerne vil gøre noget ved patientens smerter. Når de kommer til os, bruger vi tid på at tale med patienterne om, hvilken slags behandling, de har brug for i bestræbelserne på at undgå smerterne,” siger Esben Aagaard.
Bliver mere og mere specialiseret I Danmark er der ikke mange specialtandlæger i kirurgi, og der er kun to specialtandlægeuddannelser herhjemme. Der er tandreguleringsdelen, som tager tre år, og der er tand-, mund- og kæbekirurgi, som tager fem år.

”Faget udvikler sig på den måde, at de privatpraktiserende tandlæger bliver mere specialiserede over i de retninger, som de mestrer og har inte-resse i. Jeg var den tredje i Danmark, der fik kirurgiuddannelsen i år 2000. Fra år 2000 til 2017 var jeg overtandlæge på Odense Universitetshospital. I dag uddannes der lidt flere inden for området.

I 2017 søgte jeg orlov for at arbejde på klinikken i Hovedvagtsgade, hvor jeg nu er blevet medejer,” siger Esben Aagaard, der har opereret på mange hospitaler over hele verden. Der kommer ofte også udenlandske kollegaer forbi klinikken for at udveksle erfaringer. Han har været præsident for den europæiske kæbeledforening (ESTMJS) og er den eneste fra Skandinavien, der er medlem af den lukkede amerikanske kæbeledforening (ASTMJS).

Man kan læse meget mere om Kæbekirurgisk Klinik på www.kaebekirurgiskklinik.dk

Kæbekirurgisk Klinik
Kæbekirurgisk Klinik består af kæbekirurgerne Søren Aksel Christian Krarup, Niels Ulrich Hermund og Esben Aagaard samt specialtandlæge i ortodonti Anders Niklason. De behandler patienter med kæbeledsproblemer samt patienter med behov for tandimplantater, knogleopbygninger, rodspidsoperationer, fjernelse af visdomstænder, cyster og tumorer, slimhindeforandringer m.m.


Kæbekirurgisk Klinik · Hovedvagtsgade 8 · 3. sal. · 1103 Kbh. K
tlf.: 3312 2404 · www.kaebekirurgiskklinik.dk

Related Articles