Det er menneskets opgave at blive menneske! (Cicero 106-43 f.kr.)

Af Susanne

Institut Sankt Joseph på Dag Hammerskjölds Allé er en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som tilbyder et ambitiøst og omsorgsfuldt skolemiljø med fokus på høj faglighed, fællesskab og medmenneskelighed.

Institut Sankt Joseph er en stor katolsk skole med hele 800 elever med stor diversitet blandt eleverne. Der er pt børn med rødder i flere end 80 forskellige nationer. Ca. 15% af eleverne har katolsk baggrund og ca. 65% er medlem af folkekirken. De sidste 20% hører til enten andre trossamfund (muslimer, buddhister, jøder) eller er slet ikke knyttet til et trossamfund. For fire år siden åbnede de en international afdeling, hvor der både tales dansk og engelsk (bilingual). Skolen er, trods sit internationale udsyn, også en meget lokal skole, hvor op mod 90 % af børnene kommer fra Østerbro og indre by. Samtidig er det et sted, hvor diversiteten rent socioøkonomisk er bred med familier fra alle ender af det sociale barometer. Dannelses-mæssigt er det afgørende vigtigt, at vores elever oplever, at verden er langt større end der, hvor deres næsetip stopper – og at de lærer at møde det, de ikke kender, med åbenhed og respekt” fortæller skoleleder Peter Franklin.

Hvor katolske er I egentlig?
Til forældremøder er der altid forældre, der spørger, hvor katolsk skolen egentlig er, fortæller Peter Franklin. ”Så kan jeg godt høre, at der i spørgsmålet ligger en bekymring. Katolsk er jo ikke alle steder nødvendigvis et plusord. Jeg svarer altid, at skolen er katolsk helt ind til benet, men ikke nødvendigvis i den forstand, der ligger bag spørgs-målet. Målet er selvsagt ikke, at eleverne skal blive fromme katolikker. Over hele verden findes der således katolske skoler – også i fx i Mellemøsten, hvor langt størstedelen af eleverne på en katolsk skole sagtens kan have muslimsk baggrund”.

På Institut Sankt Joseph har vi både morgensang, gudstjenester og retræter – men mere overordnet kan man sige, at vi som katolsk skole har to grundlæggende målsætninger: Det ene er, at eleverne skal blive fagligt dygtige, og Institut Sankt Joseph følger som de fleste andre frie skoler fagmålene for den danske folkeskole. Den anden målsætning har at gøre med det brede humanistiske sigte: 

”Eleverne skal gerne have lyst til at bruge, det de lærer, til at gøre verden til et bedre sted at være. Det prøver vi at arbejde med i nogle konkrete projekter, som for eksempel i vores 8. klassers socialpraktik, hvor eleverne i ti uger laver socialt arbejde to timer om ugen på plejehjem, i suppe-køkkener og hos hjemløse m.v. Det handler om at udvikle både vilje og lyst til at bruge sig selv – til større frihed, retfærdighed og fred. Eleverne skal ud og have erfaring med, at der er brug for dem, og at det også er til stor glæde og gavn for dem selv” siger Peter Franklin. 

Hvem er jeg?
Men det humanistiske sigte peger ikke kun ud i verden men også indad mod eleven selv: Hvem er jeg, hvad er vigtigt for mig, hvad tror jeg på og hvad skal jeg bruge mit liv til? Arbejdet med disse  livsspørgsmål er der stort fokus på blandt andet i filosofiundervisningen på mellemtrinnet som er obligatorisk for alle. ”Vi ligger jo på Dag Hammerskjölds Allé, og på mange måder kan Dag Hammarskjöld være til stor inspiration for os som skole i dag. Som FN´s generalsekretær brugte han en meget stor del af sit liv på at arbejde for fred og medmenneskelig forståelse. Samtidig var han en stor tænker – optaget af filosofiske – og religiøse overvejelser, og skrev blandt andet i sine efterladte optegnelse om alle menneskers søgen, at ”Den længste rejse er rejsen indad”. Når vores afgangselever forlader skolen, giver vi dem en bog om Dag Hammarskjöld i dimissionsgave” fortæller Peter Franklin. 

Folkekøkken til alle
Som noget nyt lægger Institut Sankt Joseph lokaler til et folkekøkken, som Sant’Egidio-fællesskabet står bag. Sant´Egidio-fællesskabet er et kristent fællesskab grundlagt i 1968 i Rom. I mere end 70 lande arbejder fællesskabet på at knytte venskaber med mennesker i nød – til ældre, hjemløse, syge, ensomme, indvandrere, handicappede, fanger og gadebørn. 

”Alle vore 8. klasser er på studietur i Rom og møder her Sant’Egidio-fællesskabet og deres store sociale arbejde. I september 2019 åbnede vi på Institut Sankt Joseph et Sant´Egidio-fællesskab, som er det første af sin slags i Danmark. Bagved står en gruppe af frivillige. Under overskriften Fred, Fællesskab og Folkekøkken er ALLE hver anden torsdag indbudt til fællesspisning og aftengudstjeneste. Vi har uddelt invitationer på herberger og institutioner, hvor der arbejdes med socialt udsatte – og bredt til borgere på Østerbro/indre by. Vi er lige p.t. slået hjem på grund af coronavirussen, men ellers mødes vi hver 14. dag om torsdagen kl. 17.30 til 19.00. Folke-køkkenet er et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at gøre en forskel; og altid tilstræber at tænke i fællesskaber og relationer. Vi er som mennesker bundet til hinanden og forpligtet på hinanden,” slutter Peter Franklin. Alle er velkomne til fællesspisning og aftengudstjeneste. Se mere på sanktjoseph.dk/santegidio/ 

Moderne med respekt for Søstrenes ånd.
Skolen på Dag Hammerskjölds Allé har godt 160 år på bagen. Den blev grundlagt af Skt. Josephs Søstrene, der kom til landet i midten af 1800 tallet efter religionsfriheden. Da de var flest i Danmark, var her over 600 søstre, som åbnede skoler, plejehjem og hospitaler over hele landet. I dag er der kun godt 25 tilbage, og langt de fleste er langt oppe i årene. Den sidste søster stoppede med at undervise for ca. 15 år siden, men der sidder stadig en søster i skolens bestyrelse. Institut Sankt Joseph fungerer stadig med stor respekt fra Søstrenes ånd og for deres oprindelige dannelsesmæssige vision. Og er samtidig en moderne skole, der er fulgt helt med tiden. 


Institut Sankt Joseph · Dag Hammerskjölds Allé 17 · Skole 35 38 47 35 · SFO 20 76 38 12 · www. sanktjoseph.dk

Related Articles