Bekæmpelse af madspildog reduktion af plast

Af Susanne

I REMA 1000 tænker de reduktionen af madspild ind i alle led, så discountkæden sammen med forbrugerne smider mindst muligt ud. Det er blandt andet derfor, de i 15 år har samarbejdet med Selina Juul og foreningen Stop Spild Af Mad. Samtidig er discountkæden gået forrest i reduktion og genanvendelse af plast til fordel for miljøet.

REMA 1000 er særdeles aktive i kampen mod madspild og har i år samarbejdet i 15 år med Selina Juul, der er stifter og bestyrelsesformand af foreningen Stop Spild Af Mad. Samarbejdet med Stop Spild Af Mad skyldes, at Anders René Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000, for 15 år siden hørte Selina Juul fortælle om det store madspild, der foregik i Danmark på det tidspunkt, hun startede foreningen:

”Jeg kontaktede hende derfor, da vi også ønskede at gøre noget effektivt i kampen mod madspild. Siden har hun og foreningen hjulpet os mange gange i forhold til madspild og er kommet med en masse gode råd til, hvordan vi gør det på den optimale måde. I dag sidder jeg selv i bestyrelsen for Stop Spild Af Mad for at hjælpe og understøtte deres arbejde,” siger Anders René Jensen. 

Væk fra flerstyktilbud

Noget af det første, REMA 1000 gjorde for at undgå madspild, var at bestræbe sig på at sælge varerne i størrelser, som passer til kundernes aktuelle forbrug. Det var blandt andet derfor, de gik væk fra flerstykstilbud, da de ikke ønsker at presse flere varer ud i systemet end nødvendigt. 

”Der er ingen grund til, at forbrugerne skal smide varer ud, som de ikke har brug for,” siger Anders René Jensen og fortsætter: ”I dag sælger vi en lang række varer i mindre størrelser end tidligere. Uanset om kunderne køber 1 eller 5 stykker af varen, er det altid til den samme pris. Dengang vi startede med tiltaget, eksploderede det fuldstændig i medierne. Mange af vores gode kolleger mente, at det var udtryk for dårligt købmandskab, men vi havde besluttet, at vi blev nødt til at tage et ansvar for vores fælles fremtid og påvirke forbrugerne og vores leverandører til at tage de rigtige valg. Vi håbede, at folk ville synes, at det var godt, at de blot skulle købe det, de skulle bruge og ikke behøvede at smide så meget mad ud. I starten gik salget nedad, men det begyndte ret hurtigt at gå den rigtige vej, og i dag er det en stor del af vores profil,” siger han. 

I samarbejde med kunderne

Indkøbs- og marketingdirektøren fremhæver, at REMA 1000 så vidt muligt bør finde relevante løsninger på udfordrin-
gerne omkring eksempelvis madspild, bæredygtighed, sundhed og dyrevelfærd i samarbejde med forbrugerne, så man kan bidrage til nogle af de store dagsordener herhjemme, når man handler ind i discountkæden. ”Vi kan se, at forbrugerne er glade for vores koncept. Alt, hvad vi gør i forhold til samfundsansvar og bæredygtighedsstrategi, skal passe ind i forbrugernes travle hverdag, så de stadig kan gøre de ting, de plejer at gøre og samtidig gå i den rigtige retning,” fremhæver Anders René Jensen.  

Kampen mod madspild omfatter udover fjernelsen af flerstykstilbud også mindre varestørrelser som for eksempel mindre brød og salg af frugt og grønt på vægt samt tilbud på varer med kort holdbarhed og på frasorteret frugt og grønt, der går til forskellige trængende organisationer. Generelt kigger REMA 1000 mod hele deres fødekæde i kampen mod madspild, så også leverandører og producenter inddrages. Fuldstændig som det også er tilfældet med de andre områder, hvor discountkæden gør en forskel. 

Sænker forbruget af plast

Et andet vigtigt fokusområde er plast. Det er et voksende globalt problem med plast i naturen. De store mængder plast er en trussel for mange dyr, og samtidig har det også en negativ effekt på klimaet. Der er derfor mange gode grunde til at sænke vores overordnede forbrug af plast og genanvende mere af det, der allerede findes. Det var blandt andet derfor, at REMA 1000 for en række år siden gik i dialog med Københavns Kommune omkring udfordringerne med at sortere affald og især plast. ”Vi sælger store mængder varer og dermed også meget emballage, og derfor gik vi i gang med at kigge ind i problematikken omkring affald og plast sammen med Københavns Kommune og organisationen Plastic Change, der ledes af Henrik Beha Pedersen,” siger Anders René Jensen.  

Indgår i den cirkulære økonomi

Det centrale begreb i hele problematikken er cirkulær økonomi. Det er det, alle snakker om i dag – klima, CO2, genanvendelse m.v. REMA 1000 ønskede derfor, at de kunne mindske brugen af emballage, og at emballagen kunne designes, så den kunne sorteres og genanvendes. ”Vi har forsøgt at designe vores emballage, så den kan indgå i det cirkulære kredsløb. Det vil sige helst ikke noget engangsforbrug og derefter bortskaffelse til forbrænding, men i stedet genanvende emballagen, eller at vi selv benytter genbrugsplast. Vi har haft en kæmpeeffekt af vores tiltag og sparet mange tons plast. Det betyder noget for klimaet, så vi fortsætter med at kæmpe for at mindske plastforureningen.”

”Nu har jeg sat fokus på kampen mod madspild og udfordringerne med plast, men vi er aktive på mange områder, hvor vi forsøger at gøre en positiv forskel i samfundet. Det kan også være inden for sundhed, bæredygtig produktion osv. Alle steder indgår vi i nogle strategiske samarbejdsaftaler med folk i værdikæden og med organisationer, så vi kan bidrage til, at vi flytter os i den rigtige retning,” slutter Anders René Jensen. 

Se mere på www.rema1000.dk


REMA 1000 · Se mere på rema1000.dk

Related Articles