Altan.dk skal også værebæredygtig om 150 år

Af Susanne

En række danske investorer har overtaget Altan.dk med alle medarbejdere og produktionen og lavet en genstart af virksomheden. Fokus bliver fremover kun på altaner og på blandt andet at udvikle virksomheden, så den bliver endnu mere bæredygtig og lokalt funderet. Desuden vil den nye ledelse gerne være til stede i hele Danmark og ikke kun øst for Storebælt.

Sidst i august i år kom der en konkursbegæring på virksomheden Altan.dk. Det fik en række erfarne erhvervsledere til at gå ind for at sikre en fortsættelse af virksomheden, så alle kunderne kan få leveret de altaner, som de venter på at nyde. Samtidig er der skabt sikkerhed bag virksomhedens store ordrebeholdning. Med overtagelsen har Altan.dk fået Rasmus Plougmann Laursen som ny administrerende direktør. Han er også medinvestorer i den nye udgave af Altan.dk og har været med til at købe aktiviteter ud af firmaet. 

Mit Østerbro har taget en snak med den nye topchef for Altan.dk, der godt nok bor i Vallø, men som ellers er gammel Østerbroer med adresse i både Komponistkvarteret, Ålborggade og senest i Classensgade, hvor han fik installeret altaner. 

“Jeg kan tydeligt huske den dejlige fornemmelse af mere lys og luft, da vinduet blev til en dør. Samt ikke mindst at vi kunne gå ud i vores nye ekstra rum, altanen. Det er den følelse, der får os alle sammen i Altan.dk til at springe ud af sengen om morgenen, da vi gerne vil give den værdi og oplevelse videre til vores kunder. Det er meget motiverende, hvilket jeg tydeligt kan mærke her på kontorerne i Sorø, hvor der er en unik virksomhedskultur. Alle kæmper for den følelse, og det er en kæmpemæssig tilfredsstillelse at arbejde med til dagligt,” siger Rasmus Plougmann Laursen. 

Udover at lære folk på hovedkontoret at kende, har han brugt meget tid på at være ude og besøge de forskellige teams, Altan.dk har kørende på de aktuelle altanprojekter. “Det har været godt at opleve medarbejdernes glæde over, at vi fortsætter. Men det har også været dejligt at høre om deres erfaringer med, at kunderne er virkelig glade for, at projekterne færdiggøres,” siger Rasmus Plougmann Laursen.   

Altaner er kerneforretningen

Det nye Altan.dk har valgt ikke at overtage den svenske del af virksomheden, som bliver lukket ned. Samtidig bliver elevatoraktiviteterne udfaset, hvilket betyder, at de projekter, der er i gang, gøres færdig, men at elevatordelen derefter lukkes. “Hvis man er kunde hos Altan.dk og er i gang med at få etableret en elevator i opgangen, kan man altså være tryg ved, at vi afslutter projektet helt. Men når alle de igangværende elevatorprojekter er afsluttet, stopper vi med at tilbyde nye elevatorprojekter. Det er et udtryk for, at vi fokuserer på det, vi er gode til, nemlig altaner. Det er vores kerneforretning og der, vi ønsker at vokse fra. Det handler om at lægge flere og flere lag på kundeoplevelsen og om at være tilstede flere steder i Danmark end den østlige del af landet. Vi har derfor dedikeret ressourcer til at få genstartet vores forretning vest for Danmark. Det glæder vi os til at se resultaterne af,” siger Rasmus Plougmann Laursen, der påpeger, at en god del af den nye ejerkreds rent faktisk kommer vest fra Storebælt. 

Stor fokus på bæredygtighed

Altan.dk’s nye direktør har også haft tid til at besøge en række faste samarbejdspartnere samt andre interessenter i markedet for altaner, som eksempelvis rådgivere, arkitekter, større administratorer, bygherrer m.v., fortæller han: “Jeg lytter meget til, hvilke forventninger de har til os som samarbejdspartnere fremover. Jeg har stort set i al min voksne tid på arbejdsmarkedet beskæftiget mig med bæredygtighed. Det har bl.a. foregået i Ørsted, hvor jeg havde ansvar for klimapartnerskaber med store kunder, samt da jeg efterfølgende var direktør i energirådgivnings-virksomheden SE Big Blue under Nordlys. Her var der fokus på energibesparelser og bæredygtighed. Så det er noget, der ligger mit hjerte meget nært, og det er ikke blevet mindre relevant i de senere år,” understreger Rasmus Plougmann Laursen. 

Gøre boliger mere attraktive at bo i

Noget af det, Altan.dk kommer til at være en aktiv medspiller i, er, hvordan bæredygtighed skal forstås i
det eksisterende boligbyggeri. Det kan godt være, at det spiller en rolle for miljøet, hvis man river et gammelt byggeri ned og bygger noget nyt, der får en fin certificering af en art. Men måske bør man i stedet overveje, at al den CO2, der er bundet i det eksisterende byggeri, kan forblive bundet der og så i stedet transformere det eksisterende byggeri, så det bliver mere attraktivt at bo i og dermed spare vores planet for at bruge en hel masse ressourcer. 

“Det bliver en spændende proces at gå igennem sammen med vores kunder. Vi kan også sammen være med til at gøre noget ved biodiversitetskrisen. Hvis man sætter mange altaner op inde i byen, kommer der automatisk mere grønt ude på facaderne. Det er godt for både dyr og insekter, så på den måde kan vi være med til, at vores kunder gør noget for biodiversiteten,” forklarer Rasmus Plougmann Laursen. 

Ønsker at levere danskproducerede altaner 

Et andet aspekt ved bæredygtighed handler om ressourcetrækket og den måde, hvorpå Altan.dk tilvejebringer materialer til at skabe en altan på for eksempel Østerbro. Den kan være opført i stål, aluminium, træ m.v., og her er bæredygtige forretningsmodeller skruet sammen på en måde, så det ikke er holdbart at transportere materialer meget langvejs fra. Samtidig undgår man også eventuelle politiske risici, hvis man eksempelvis får produceret noget materiale i eller tæt på områder, hvor der er uroligheder eller spændinger. 

“Vi ønsker at arbejde henimod at levere danskproducerede altaner til vores kunder, og det gør vi ved at have nogle dybe og forpligtende samarbejder med leverandører tæt på, hvor vi skal bruge altanerne. Når vi lægger alle de vinkler sammen, har vi de bedste forudsætninger for, at Altan.dk også er bæredygtigt om 150 år. Vi skal ikke ind i en storm som den, virksomheden oplevede i forbindelse med konkursbegæringen i august,” slår Rasmus Plougmann fast.  

Tre grundpiller i ejerkreds

Der er tre grundpiller i ejerskabskredsen af den nye Altan.dk, som har erfaring fra små, mellemstore og store danske erhvervsvirksomheder samt et indgående kendskab til byggebranchen.

Den ene pille er Rasmus Plougmann Laursen og hans far Poul Plougmann samt medinvestorer, den anden er Søren Iversen, som i en del år har drevet forretning med Rasmus og Poul Plougmann. Søren Iversen har investorerne Kresten Vilsgaard og Bo Geisler med sig, og de er blandt meget andet kendt fra henholdsvis vindmølleprojekter og salg af et livsværk, der var en bordpladefabrik. Den sidste pille udgøres af Printz Ejendomme, som har Jacob Printz med i ledelsesgruppen som CFO. Hans fætter Lars Printz, som er tømrermester, er også med ejerkredsen.


www.altan.dk · Gl. Kongevej 17 · 1610 Kbh V  · Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · tlf. 70 70 20 18 

Related Articles