Alt andet end et nummer i rækken

Af Susanne

Hos revisionsfirmaet Mazars giver de plads til medarbejdernes ambitioner og udviklingsmuligheder samtidig med, at der er tid og overskud til familie og fritid.

I forrige udgave af Mit Østerbro satte Managing partner Pia Lillebæk fra revisionsfirmaet Mazars fokus på, at de ønsker at arbejde anderledes i branchen. De har derfor bl.a. indført work-life balance for at skabe trivsel og overskud i hverdagen og på arbejdspladsen. At de gode intentioner ikke kun er gyldne ord men fakta, er Nicklas Rasmussen, Statsaut. revisor og Director i revisionsafdelingen, et rigtig godt eksempel på.

Han startede hos Mazars i december 2020 efter at have arbejdet i én af de større revisionsvirksomheder i 12 år. Da Nicklas’ hustru for nogle få år siden blev gravid, tog han sit arbejdsliv op til overvejelse. Gennem en tidligere kollega, som allerede var skiftet til Mazars, hørte han om virksomhedens store fokus på en ordentlig work-life balance. At det var muligt at have en karriere, der både var ambitiøs og udviklende samtidig med, at man havde tid til sin familie, tiltalte ham meget, fortæller han:

“Den opfattelse, der herskede i branchen dengang, var, at hvis man skiftede til en mindre virksomhed som eksempelvis Mazars, så måtte man gå på kompromis med sine ambitioner. Det var jeg lidt nervøs for, inden jeg startede. Men det viste sig slet ikke at være tilfældet, snarere tværtimod. Her er der mere plads til, at man kan udleve sine ambitioner og selv vælge, hvilken retning man vil gå, og hvad man ønsker at arbejde med. Hos Mazars kan man i langt højere grad være med til at præge arbejdet – selvfølgelig med det ansvar, som det kræver. Det vidste jeg ikke, da jeg startede, men jeg fandt hurtig ud af, at hvis jeg ville være i stand til at håndtere det, så kunne jeg præge arbejdet i den retning, jeg gerne ville,” siger Nicklas.

Internationalt netværk styrker kvalitet
Samtidig kunne han godt mærke, at Mazars var en international virksomhed med et stort netværk. Den internationale del og mulighederne for at arbejde på tværs i flere lande styrker kvaliteten i arbejdet, mener han. At vi har udenlandske kollegaer hos os og danske kollegaer, der er og har været udstationeret flere steder i verdenen… som f.eks. lige nu i Singapore, er en super mulighed for at prøve at arbejde i andre kulturer. Det er en måde, hvor vi kan få det bedste af to verdener – dvs. være en mindre virksomhed med plads til at vokse, men samtidig have et internationalt netværk.”

Nicklas kan tydeligt mærke, at kulturen er anderledes i Mazars. Her er plads til andre ting og en fælles forståelse af, at arbejdsmængden skal være inden for rimelighedens grænser. Der skal være tid til at sin familie og fritiden. “Det skal man huske at respektere. Sådan er kulturen her, og det er også det, man ønsker at være en del af. Og det skal man også give videre. Det, der driver mig, er at være med til at udvikle andre og støtte op om deres karriereudvikling. Det har jeg kunnet gøre hos Mazars. Her hersker en kultur, hvor vi fokuserer på at udvikle folk, så deres potentiale kommer til udtryk, og så de hele tiden får spændende opgaver, der giver mening for dem. Det har drevet mig meget,” pointerer han.

Skaber gladere medarbejdere
I Mazars er der adskillige medarbejdere, som har været der i en del år, og som kan være aktuelle som ledere for andre og støtte op om deres karriere. På den måde er det både de relativt nye og de mere erfarne medarbejdere, der kan udvikle sig. En del i den strategi er, at der er fokus på, hvilke nye arbejdsområder og nye kunder, man skal beskæftige sig med i det kommende år. “Her har vi indført en samtale om kundeporteføljen, som er en måde til at få nogle nye udfordringer i jobbet, så man konstant kan udvikle sig. Nye ansvarsområder er med til at gøre arbejdet endnu mere spændende, og selvom det selvfølgelig kan være behageligt at fortsætte med at gøre det, man kan og kender til, så ender det bare med, at man kommer til at mangle udfordringer. Derfor er de nye arbejdsområder noget, der betyder meget for mig, fordi jeg kan mærke, at det gør en stor forskel for mig personligt. Generelt tror jeg, det skaber gladere medarbejdere og er med til at fastholde folk i firmaet ,” pointerer Nicklas, som afsluttende slår fast, at selvom han og hans kollegaer ikke har mange overarbejdstimer, så er der i Mazars rig mulighed for at have masser af ambitioner. “Samtidig kan vi være med til at præge meget i og med, at vi er en mindre virksomhed. Så hvis man er en selvstændig person med idéer og løsninger, har man nogle fantastiske muligheder i Mazars, hvor man er alt andet et bare et nummer i rækken.”


ET UNIKT TEAM
Centralt beliggende på Østerbro finder du revisionsfirmaet Mazars, hvor 35 kompetente medarbejdere er en del af et større integreret partnerskab på 44.000 professionelle fordelt i 90 lande. Vi tilbyder en lang række ydelser såsom revision, regnskab, outsourcing og vi yder rådgivning inden for økonomi og skat. Sidst men ikke mindst har vi specialiseret os inden for bæredygtighed, så vi kan hjælpe vores kunder og vores firma med at vokse trygt og ansvarligt. Besøg www.mazars.dk hvis du vil være en del af Mazars


Mazars Midtermolen 1, 2.tv. · Tlf. 35 26 52 22 · www.mazars.dk

Related Articles