Herskabsejendom bevarer lyset i opgang med elevator

Af Susanne

På Strandvejen 63 ikke langt fra Strandmøllestranden og Ryvang Allé ligger en herskabelig ejendom fra 1908 på fire etager med en række store ejerlejligheder til hver side af den store hovedtrappe. Her er Altan.dk gået i gang med at opføre en elevator i hovedtrappen, da ejerforeningen har peget på dem som ansvarlige for at gennemføre projektet med at indbygge en elevator i den 115 år gamle og smukke ejendom.

Hvis man undgår uforudsete hændelser, tager det cirka fire måneder at gennemføre projektet, som forventes at være færdigt engang i juni måned, fortæller Mogens Steen Frederiksen, formand for ejerforeningen Strandvejen 63. “Det bliver en elevator i et glastårn med en elevatorkabine i glas ud mod trappen, så man kan kigge ud af selve tårnet. Vi ønskede at have så meget luft og lys omkring elevatoren som muligt. Når elevatorkabinen er i dvalestand og står nede i stueetagen, er trappen i princippet intakt, da tårnet og elevatoren er af glas. På den måde får vi bygget noget ind i vores hovedtrappe, der ikke skæmmer udtrykket. Vi bevarer lyset ind i trappen med den elegante glasløsning,” siger han.   

Rider ikke samme dag, de sadler

Det er Altan.dk, der har stået for at indhente de nødvendige tilladelser hos myndighederne. Og det er en proces, der kræver sin tålmodighed, fortæller ejerforeningens formand: “Processen med Københavns Kommune har været meget træg. De rider ikke samme dag, som de sadler, for nu at sige det lige ud. Vi har ventet lang tid på byggetilladelsen, selv om vi tidligere har fået en bygge tilladese fra kommunen i et lignende elevatorprojekt.”

Mogens Steen Frederiksen glæder sig over, at ejendommen snart har en forholdsvis rummelig elevator, der blandt andet kan gøre transporten op og ned nemmere for dårligt gående, handicappede og kørestolsbrugere samtidig med, at hovedtrappen renoveres. Det er nemlig konsekvensen af, at elevatortårnet placeres i hovedtrappen. “Vi har lagt vægt på en elevatorløsning, der har en lydløs løsning, at elevatoren har en forholdsvis god hastighed, og at den er kørestols- og handicapvenlig, så alle kan bruge den. Altan.dk bringer hovedtrappen i en ny og flot stand; desuden får ejendommen tilført noget værdi. Prognoserne viser, at man får en værdistigning i ejendommen, der overstiger investeringen i elevatoren,” forklarer Mogens Steen Frederiksen.   

Betaler kontant

I forhold til at finansiere elevatoren var der flere muligheder i spil. Foreningen overvejede et fælles lån i ejendommen til projektet, men de valgte at hver enkel lejlighed skulle stå for de respektive udgifter kontant. “Det har den store fordel, at når projektet engang er færdigt, har vi allerede betalt for det. På den måde bliver det ikke en belastning for ejendommen på et senere tidspunkt. De eventuel kommende ejere af en lejlighed får ikke nogle ekstra udgifter til projektet som eksempelvis ubetalte afdrag på elevatorprojektet, da det er betalt. Det var den bedste løsning for os,” påpeger Mogens Steen Frederiksen.  

Ny fordelingsnøgle

Ejerforeningen besluttede at lave en ny fordelingsnøgle, der i forhold til udgifterne tog hensyn til, hvor i ejendommen ens lejlighed ligger. Dem, der bor i toppen af ejendommen, har en større andel af elevatorudgifterne end dem, der bor i bunden. “Det skyldes, at værdistigningen bliver højere hos dem, der bor i toppen end hos dem, der bor i de nederste etager. Men vi har lavet betalingen på den måde, at kun det, der omhandler selve elevatoren, er med i den nye fordelingsnøgle. Alt der eksempelvis vedrører en renovering af trappen, som skulle gennemføres under alle omstændigheder, hører til den oprindelige fordelingsnøgle, som kort sagt går ud på, at alle lejligheder betaler det samme beløb. Det gælder alt, der vedrører husets almene vedligeholdelse. Hvordan alt dette skal foregå, er meget vigtig at få på plads, inden man går i gang med et projekt som dette. Generelt anbefaler jeg, at beboerne i ejendommen får talt ALT igennem, inden de går i gang med noget som helst.” 

100 procents opbakning

Samtidig med at alt er talt igennem, var 100 procents opbakning fra beoerne til projektet en betingelse for Mogens Steen Frederiksen som formand for foreningen. “Det har været en lang og hård proces, men det skal være hårdt, før det er godt. På den måde har vi fået taget tyren ved hornene og fået alt på plads, inden Altan.dk gik i gang med projektet. I et projekt som vores, hvor vi er forholdsvis få ejere, er den fælles tilslutning ekstra vigtig. Selv om vi kunne presse beslutningen igennem med 2/3 flertal, som man skal have, når det er en væsentlig ændring i ejendommen, har vi insisteret på den fulde opbakning. Dermed undgår vi, at der bagefter er sure røster, som er utilfredse med løsningen. Nu er alle glade for løsningen, alle betaler, hvad det koster, og alle får en værdistigning på deres lejlighed med den nye elevator. Vi har nedsat en elevatorgruppe, der har fokus på opførelsen af elevatorprojektet, og desuden tilknyttet en ekstern arkitekt som vores kompetencerådgiver,” siger Mogens Steen Frederiksen og tilføjer: “Nu får vi elevatorløsningen, og der er adskillige gevinster ved investeringen. Vi får en lækker elevator, vi får sat vores trappeopgang i stand, og vi får nogle ejerlejligheder med et større købspotentiale i og med, at de er blevet mere tilgængelige.” 

Hos Altan.dk indbygger de elevatorer i byens ældre etageejendomme, enten i forbindelse med bygningens eksisterende trapper eller som udvendigt elevatortårn. De klarer alt lige fra første besigtigelse, til elevatoren kører.

Se mere på ww.altan.dk


www.altan.dk · Gl. Kongevej 17-19 · 1610 Kbh V  · Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · Tlf. 70 70 20 18 

Related Articles